Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Användningsfall

 • Som användare ska jag få fasetterade träffar vid sökning:
  • Jag söker på "energiteknik". Resultatsidan bör separera träffar med avseende på utbildning, KTH social och organisatoriska enheter.
 • Som användare ska jag kunna filtrera träffbilden:
  • Jag söker på "hållbar utveckling" och kan via länk (med angivet träffantal) lista enbart kurser
 • Som redaktör ska jag kunna pusha dokument till söktjänsten:
  • Jag lägger upp en viktig sida som jag vill ska vara omedelbart nåbar vid sökning och pushar den därför till index.
 • Som redaktör ska jag kunna upprätta separat sökning på delinnehåll:
  • Jag vill ha en sökfunktion för en avgränsad del av webbplatsen, såsom exempelvis regelverket, blankettarkivet
 • Som administratör ska jag kunna vikta innehåll:
  • Användare söker på "energiteknik". Civilingenjörsprogrammet "Energi och miljö" som vänder sig till en större målgrupp bör viktas över masterprogrammet "Energiteknik".
 • Som användare ska jag kunna göra felstavad sökning på innehåll:
  • Jag söker på "Peter Gudmundsson" och får träff på Peter Gudmundson.
 • Som användare vill jag kunna söka på innehåll som är inloggningsskyddat om jag är inloggad
  • Jag söker på kursmaterial i en kurs, t ex föreläsningsanteckningar.

Patric Jansson created page 23 January 2012

Patric Jansson edited 23 January 2012

- Som användare ska jag fÂå fasetterade träffar vid sˆäkning:Jag sˆäker pÂå "energiteknik". Resultatsidan bˆär separera träffar med avseende pÂå utbildning, KTH social och organisatoriska enheter.- Som användare ska jag kunna filtrera träffbilden:Jag sˆäker pÂå "hÂållbar utveckling" och kan via länk (med angivet träffantal) lista enbart kurser - Som redaktˆär ska jag kunna pusha dokument till sˆäktjänsten:Jag lägger upp en viktig sida som jag vill ska vara omedelbart nÂåbar vid sˆäkning och pushar den därfˆär till index.- Som redaktˆär ska jag kunna upprätta separat sˆäkning pÂå delinnehÂåll:Jag vill ha en sˆäkfunktion fˆär en avgränsad del av webbplatsen, sÂåsom exempelvis regelverket, blankettarkivet- Som administratˆär ska jag kunna vikta innehÂåll:Användare sˆäker pÂå "energiteknik". Civilingenjˆärsprogrammet "Energi och miljˆä" som vänder sig till en stˆärre mÂålgrupp bˆär viktas ˆäver masterprogrammet "Energiteknik".- Som användare ska jag kunna gˆära felstavad sˆäkning pÂå innehÂåll:Jag sˆäker pÂå "Peter Gudmundsson" och fÂår träff pÂå Peter Gudmundson.

Patric Jansson edited 23 January 2012

- Som användare ska jag få fasetterade träffar vid säkning:

Jag säker på "energiteknik". Resultatsidan bär separera träffar med avseende på utbildning, KTH social och organisatoriska enheter.-

Som användare ska jag kunna filtrera träffbilden:

Jag säker på "hållbar utveckling" och kan via länk (med angivet träffantal) lista enbart kurser -

Som redaktär ska jag kunna pusha dokument till säktjänsten:

Jag lägger upp en viktig sida som jag vill ska vara omedelbart nåbar vid säkning och pushar den därfär till index.-

Som redaktär ska jag kunna upprätta separat säkning på delinnehåll:

Jag vill ha en säkfunktion fär en avgränsad del av webbplatsen, såsom exempelvis regelverket, blankettarkivet-

Som administratär ska jag kunna vikta innehåll:

Användare säker på "energiteknik". Civilingenjärsprogrammet "Energi och miljä" som vänder sig till en stärre målgrupp bär viktas äver masterprogrammet "Energiteknik".-

Som användare ska jag kunna gära felstavad säkning på innehåll:

Jag säker på "Peter Gudmundsson" och får träff på Peter Gudmundson.Patric Jansson edited 23 January 2012


*
Som användare ska jag få fasetterade träffar vid säkning:

* Jag säker på "energiteknik". Resultatsidan bär separera träffar med avseende på utbildning, KTH social och organisatoriska enheter.

* Som användare ska jag kunna filtrera träffbilden:

* Jag säker på "hållbar utveckling" och kan via länk (med angivet träffantal) lista enbart kurser

* Som redaktär ska jag kunna pusha dokument till säktjänsten:

* Jag lägger upp en viktig sida som jag vill ska vara omedelbart nåbar vid säkning och pushar den därfär till index.

* Som redaktär ska jag kunna upprätta separat säkning på delinnehåll:

* Jag vill ha en säkfunktion fär en avgränsad del av webbplatsen, såsom exempelvis regelverket, blankettarkivet

* Som administratär ska jag kunna vikta innehåll:

* Användare säker på "energiteknik". Civilingenjärsprogrammet "Energi och miljä" som vänder sig till en stärre målgrupp bär viktas äver masterprogrammet "Energiteknik".

* Som användare ska jag kunna gära felstavad säkning på innehåll:

* Jag säker på "Peter Gudmundsson" och får träff på Peter Gudmundson.

Patric Jansson edited 23 January 2012


*
Som användare ska jag få fasetterade träffar vid säökning:
*
Jag säöker på "energiteknik". Resultatsidan bär separera träffar med avseende på utbildning, KTH social och organisatoriska enheter.
*
Som användare ska jag kunna filtrera träffbilden:
*
Jag säöker på "hållbar utveckling" och kan via länk (med angivet träffantal) lista enbart kurser

* Som redaktär ska jag kunna pusha dokument till säktjänsten:
*
Jag lägger upp en viktig sida som jag vill ska vara omedelbart nåbar vid säkning och pushar den därfär till index.
*
Som redaktär ska jag kunna upprätta separat säkning på delinnehåll:
*
Jag vill ha en säökfunktion fär en avgränsad del av webbplatsen, såsom exempelvis regelverket, blankettarkivet
*
Som administratär ska jag kunna vikta innehåll:
*
Användare säöker på "energiteknik". Civilingenjärsprogrammet "Energi och miljä" som vänder sig till en stärre målgrupp bär viktas äver masterprogrammet "Energiteknik".
*
Som användare ska jag kunna gära felstavad säkning på innehåll:
*
Jag säöker på "Peter Gudmundsson" och får träff på Peter Gudmundson.

Patric Jansson edited 23 January 2012


*
Som användare ska jag få fasetterade träffar vid sökning:

* Jag söker på "energiteknik". Resultatsidan bär separera träffar med avseende på utbildning, KTH social och organisatoriska enheter.

* Som användare ska jag kunna filtrera träffbilden:

* Jag söker på "hållbar utveckling" och kan via länk (med angivet träffantal) lista enbart kurser

* Som redaktär ska jag kunna pusha dokument till säktjänsten:

* Jag lägger upp en viktig sida som jag vill ska vara omedelbart nåbar vid säkning och pushar den därfär till index.

* Som redaktär ska jag kunna upprätta separat säkning på delinnehåll:

* Jag vill ha en sökfunktion fär en avgränsad del av webbplatsen, såsom exempelvis regelverket, blankettarkivet

* Som administratär ska jag kunna vikta innehåll:

* Användare söker på "energiteknik". Civilingenjärsprogrammet "Energi och miljä" som vänder sig till en stärre målgrupp bär viktas äver masterprogrammet "Energiteknik".

* Som användare ska jag kunna gära felstavad säkning på innehåll:

* Jag söker på "Peter Gudmundsson" och får träff på Peter Gudmundson.

Lina Magdalinski edited 23 January 2012


* Som användare ska jag få fasetterade träffar vid sökning:
* Jag söker på "energiteknik". Resultatsidan bör separera träffar med avseende på utbildning, KTH social och organisatoriska enheter.

* Som användare ska jag kunna filtrera träffbilden:
* Jag söker på "hållbar utveckling" och kan via länk (med angivet träffantal) lista enbart kurser

* Som redaktör ska jag kunna pusha dokument till söktjänsten:
* Jag lägger upp en viktig sida som jag vill ska vara omedelbart nåbar vid sökning och pushar den därför till index.

* Som redaktör ska jag kunna upprätta separat sökning på delinnehåll:
* Jag vill ha en sökfunktion för en avgränsad del av webbplatsen, såsom exempelvis regelverket, blankettarkivet

* Som administratör ska jag kunna vikta innehåll:
* Användare söker på "energiteknik". Civilingenjörsprogrammet "Energi och miljö" som vänder sig till en större målgrupp bör viktas över masterprogrammet "Energiteknik".

* Som användare ska jag kunna göra felstavad sökning på innehåll:
* Jag söker på "Peter Gudmundsson" och får träff på Peter Gudmundson.

* Som användare vill jag kunna söka på innehåll som är inloggningsskyddat om jag är inloggad
* Jag söker på kursmaterial i en kurs, t ex föreläsningsanteckningar.

*