Metadatamärkning av webbsidor

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />. När sökmotorns indexerar sidan kommer den automatiskt att lägga till metadatat för sidan. Det är allt du behöver göra för att få till mer utförlig information på din sida i sökresultatet.

Betydelsen av repektive metadata finns beskrivet på Schema.org,

Sidor generellt

<meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> 
<meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" />
<meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" />

Person

Beskrivning: http://schema.org/Person

<meta name="category" content="schema-org-person">
<meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson">
<meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson">
<meta name="jobTitle" content="Systemansvarig">
<meta name="email" content="paddy@kth.se">
<meta name="telephone" content="087906609">
<meta name="image" content="https://www.kth.se/social/upload/751/patricjansson_100.png" >
<meta name="worksFor" value="ITA INFOSYS" />

News

<meta name="category" content="news" />
<meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />

 Event

Beskrivning: http://schema.org/Event

<meta name="category" content="event" />
<meta name="eventDate" content="Ti 2012-08-28 kl 10.00 - 12.00" />
<meta name="eventType" content="Disputationer" />
<meta name="eventLocation" content="Sal B2, Brinellvägen 23, KTH" />
<meta name="eventDescription" content="Lorem Ipsum..." />
<meta name="eventSubjectArea" content="Teknisk materialvetenskap" />
<meta name="eventRespondent" content="Wei Xiong" />
<meta name="eventOpponent" content="Prof. Byeong-Joo Lee" />
<meta name="eventAdvisor" content="Prof. Malin Selleby" />

 

Administrator Patric Jansson created page 24 August 2012

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />

Person <meta name="category" content="schema-org-person"> <meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /> <meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /> <meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />

Sidor generellt <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /> <meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" />  ¶

 ¶

Person <meta name="category" content="schema-org-person"> <meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /> <meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /> <meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />

Sidor generellt <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /> <meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" />  ¶  ¶ Person <meta name="category" content="schema-org-person"> <meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /> <meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /> <meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /> <meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person <meta name="category" content="schema-org-person"> <meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /> <meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /> <meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /> <meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person <meta name="category" content="schema-org-person"> <meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /> <meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /> <meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /><meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person <meta name="category" content="schema-org-person"><meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /><meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /> <meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />. När sökmotorns indexerar sidan kommer den automatiskt att lägga till metadatat. Det är allt du behöver göra för att få till 

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /><meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person <meta name="category" content="schema-org-person"><meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"><meta name="email" content="paddy@kth.se"><meta name="telephone" content="087906609"><meta name="profilepicture" content="https://www.kth.se/social/upload/751/myuser_100.png" > News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /><meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /><meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />. När sökmotorns indexerar sidan kommer den automatiskt att lägga till metadatat. Det är allt du behöver göra för att få till 

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /><meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person <meta name="category" content="schema-org-person"><meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"><meta name="email" content="paddy@kth.se"><meta name="telephone" content="087906609"><meta name="profilepicture" content="https://www.kth.se/social/upload/751/myuser_100.png" > News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /><meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /><meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />. När sökmotorns indexerar sidan kommer den automatiskt att lägga till metadatat för sidan. Det är allt du behöver göra för att få till  mer utförlig information på din sida i sökresultatet.

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /><meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person <meta name="category" content="schema-org-person"><meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"><meta name="email" content="paddy@kth.se"><meta name="telephone" content="087906609"><meta name="profilepicture" content="https://www.kth.se/social/upload/751/myuser_100.png" > News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /><meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /><meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Patric Jansson edited 24 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />. När sökmotorns indexerar sidan kommer den automatiskt att lägga till metadatat för sidan. Det är allt du behöver göra för att få till mer utförlig information på din sida i sökresultatet.

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /><meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person <meta name="category" content="schema-org-person"><meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"><meta name="email" content="paddy@kth.se"><meta name="telephone" content="087906609"><meta name="profilepicture" content="https://www.kth.se/social/upload/751/myuser_100.png" ><meta name="Organization" value="ITA INFOSYS" /> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event <meta name="category" content="event" /><meta name="eventDate" content="Sö 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /><meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm" />  

Niklas Olsson edited 26 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />. När sökmotorns indexerar sidan kommer den automatiskt att lägga till metadatat för sidan. Det är allt du behöver göra för att få till mer utförlig information på din sida i sökresultatet.

Betydelsen av repektive metadata finns beskrivet på Schema.org,

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /><meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person Beskrivning: http://schema.org/Person

<meta name="category" content="schema-org-person"><meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"><meta name="email" content="paddy@kth.se"><meta name="telephone" content="087906609"><meta name="profilepicture" content="https://www.kth.se/social/upload/751/patricjansson_100.png" ><meta name="Organization" value="ITA INFOSYS" /> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event Beskrivning: http://schema.org/Event

<meta name="category" content="event" /><meta name="eventDate" content="Ti 2012-08-26 - Fr 2012-08-31" /><meta name="eventLocation" content="KTH, Albanova, Roslagstullsbacken 21, 10691, Stockholm8 kl 10.00 - 12.00" /> <meta name="eventType" content="Disputationer" /><meta name="eventLocation" content="Sal B2, Brinellvägen 23, KTH" /><meta name="eventDescription" content="Lorem Ipsum..." /><meta name="eventSubjectArea" content="Teknisk materialvetenskap" /><meta name="eventRespondent" content="Wei Xiong" /><meta name="eventOpponent" content="Prof. Byeong-Joo Lee" /><meta name="eventAdvisor" content="Prof. Malin Selleby" />  

commented 30 August 2012

Ang Person ovan få följer detta inte Person schemat till fullo. T.ex. har social worksFor (för anställda) eller affiliated (för studenter) isf organization samt använder image isf profilepicture. Ett exempel nedan jag kollat med webmaster tools.

Om inte något passar från schemat så kan vi använda egna (annars måste vi motivera varför vi inte använder det, t.ex. image i ert exempel ovan) och även bland de saker som passar bör vi komma överens om hur vi skall skriva det (t.ex. hur anger vi KTH som schema.org/Organization). Vi kommer också använda RDFa lite markup isf http metadata. Så om ni behöver det som metadata måste vi diskutera hur vi löser detta.

Type: http://schema.org/person
name = Ragnar Pihlström 
role = Anställd 
worksfor = Kungliga Tekniska högskolan 
image = https://www.kth.se/social/upload/1364/photo%20on%202009-11-20%20at%2010.18.jpg

description = Jag jobbar som IT-arkitekt på KTH:s IT-avdelning, mest inom projektet "KTH Virtuellt Campus".

Patric Jansson edited 30 August 2012

Många av sidorna som visas i sökresultatet har extra information när de visas. Personer som visas har t ex en bild och telefonnummer. Många av dessa data kan du själv lägga in i din webbsida med hjälp av html-taggen <meta />. När sökmotorns indexerar sidan kommer den automatiskt att lägga till metadatat för sidan. Det är allt du behöver göra för att få till mer utförlig information på din sida i sökresultatet.

Betydelsen av repektive metadata finns beskrivet på Schema.org,

Sidor generellt <meta name="name" content="Metadatamärkning av webbsidor" /> <meta name="lastReviewed" content="Tue Oct 25 09:16:45 CEST 2011" /><meta name="sourceOrganization" content="Aktuellt" /> Person Beskrivning: http://schema.org/Person

<meta name="category" content="schema-org-person"><meta name="name" itemprop="name" content="Patric Jansson"><meta name="givenName" content="Patric"> <meta name="familyName" content="Jansson"><meta name="jobTitle" content="Systemansvarig"><meta name="email" content="paddy@kth.se"><meta name="telephone" content="087906609"><meta name="profilepicturimage" content="https://www.kth.se/social/upload/751/patricjansson_100.png" ><meta name="OrganizationworksFor" value="ITA INFOSYS" /> News <meta name="category" content="news" /><meta name="newsDate" content="Mon May 28 14:00:44 CEST 2012" />  Event Beskrivning: http://schema.org/Event

<meta name="category" content="event" /><meta name="eventDate" content="Ti 2012-08-28 kl 10.00 - 12.00" /><meta name="eventType" content="Disputationer" /><meta name="eventLocation" content="Sal B2, Brinellvägen 23, KTH" /><meta name="eventDescription" content="Lorem Ipsum..." /><meta name="eventSubjectArea" content="Teknisk materialvetenskap" /><meta name="eventRespondent" content="Wei Xiong" /><meta name="eventOpponent" content="Prof. Byeong-Joo Lee" /><meta name="eventAdvisor" content="Prof. Malin Selleby" />  

Administrator commented 30 August 2012

Ser ut som om jag fått in gammal data när jag fiffade med GSA metadatan. Uppdaterade till image istället för profilepicture och ändade Organization tilll worksFor.

Feedback News