Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nulägesanalys

Saker att utvärdera:

 • Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
  • + Förslag på felstavningar
  • + Auto complete
  • + Har synonymer
  • + Har custom rank
  • - Mycket manuell hantering
  • - Ej fullt kustomiserbar resultatsida
  • - Bildintegration i resultatet
  • - Har inte feeds
  • - Har inte integration med CAS
  • - Kan inte spåra sökningar som ger tomma sökresultat
 • Vad söker/söker inte användarna på?
  • 15% kurskoder och ämnesord
  • 35% studieadministrativt och servicefunktioner (stud + anställda)
  • 15% personrelaterat
  • 15% rekrytering
  • 15% ämnesspecifikt (ej uppenbart kursrelaterat)
 • Fördelning mellan interna och externa aktörer?
  • Troligtvis ca 75% interna sökningar. Dvs redan studerande eller anställda på KTH.
 • Layout? (skärmdumpa utseendet så man enklet kan påvisa skillnaderna)
 • Featured searches (personer, kurser, dokument)? (Saknas i dagsläget)
 • Prestanda? (intrycket är att den är snabb idag)
 • Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa? (används inte idag)
 • (GA) Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)

Intressanta mätpunkter i GA att jämför med i ett senare skede:

 • Från vilka interna sidor använder man sökfunktionen mest?
 • Vilka är de vanligaste sökorden?
 • Hur ser datat ut kring "search refinement" (förändring av sökterm), "search depth" (sidvisningar per sökning), "pageviews/search" (paginering per sökning) samt jämföra dessa med "site average".
 • Tomma sökningar + implementera det nu och jämföra det sen.
 • Search exits 
 • Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
 • Procentuell användning av den interna sökfunktionen av totalt antal besökare
 • Hur ser användningen ut av "sök kurs"-funktionen?

Tidiga mätresultat

 • Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
 • C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
 • De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
 • Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
 • Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.

Administrator Niklas Olsson created page 23 February 2012

Niklas Olsson tagged with sökresultat, sökanalys and söktjänst. 23 February 2012

Niklas Olsson edited 23 February 2012


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker. 

Niklas Olsson edited 29 February 2012


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.
Saker att utvärdera:


* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* Vad söker/söker inte användarna på?
* Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Hur ser träffbilderna ut (tomma, klicka på första, pageing)?
* Layout?
* Featured searches (personer, kurser, dokument)?
* Prestanda?
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa?
* Förbättringar i Google Custom Search http://googlecustomsearch.blogspot.com/
* (GA)Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* (GA) Från vilka sidor söker man mest ifrån

Jens Tinglev edited 29 February 2012


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.
Saker att utvärdera:


* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* Vad söker/söker inte användarna på?
* 15% kurskoder och ämnesord
* Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Hur ser träffbilderna ut (tomma, klicka på första, pageing)?
* Layout?
* Featured searches (personer, kurser, dokument)?
* Prestanda?
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa?
* Förbättringar i Google Custom Search http://googlecustomsearch.blogspot.com/
* (GA)Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* (GA) Från vilka sidor söker man mest ifrån

Jens Tinglev edited 29 February 2012


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.
Saker att utvärdera:


* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* Vad söker/söker inte användarna på?
* 15% kurskoder och ämnesord
* 35% studieadministrativt och servicefunktioner (stud + anställda)
* 15% personrelaterat
* 15% rekrytering
* 15% ämnesspecifikt (ej uppenbart kursrelaterat)

* (GA)
Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Troligtvis ca 75% interna sökningar. Dvs redan studerande eller anställda på KTH.

* (GA)
Hur ser träffbilderna ut (tomma, klicka på första, pageing)?
* Layout?
* Featured searches (personer, kurser, dokument)?
* Prestanda?
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa?
* Förbättringar i Google Custom Search http://googlecustomsearch.blogspot.com/
* (GA)Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* (GA) Från vilka sidor söker man mest ifrån

Niklas Olsson edited 29 February 2012


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.
Saker att utvärdera:


* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* + Förslag på felstavningar
* + Auto complete
* + Boxar
* +
Har synonymer
* + Har custom rank
* - Mycket manuell hantering

* - Ej fullt kustomiserbar resultatsida
* - Bildintegration i resultatet
* - Har inte feeds
* - Kan ej vikta innehåll manuelltHar inte integration med CAS
*  

* Vad söker/söker inte användarna på?
* 15% kurskoder och ämnesord
* 35% studieadministrativt och servicefunktioner (stud + anställda)
* 15% personrelaterat
* 15% rekrytering
* 15% ämnesspecifikt (ej uppenbart kursrelaterat)

* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Troligtvis ca 75% interna sökningar. Dvs redan studerande eller anställda på KTH.

* Layout?
* Featured searches (personer, kurser, dokument)?
* Prestanda?
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa?
* Förbättringar i Google Custom Search http://googlecustomsearch.blogspot.com/
* (GA) Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* Beskrivning av kolumnerna

Intressanta mätpunkter i GA att jämför med i ett senare skede:


* Från vilka interna sidor använder man sökfunktionen mest?
* Vilka är de vanligaste sökorden?
* Hur ser datat ut kring "search refinement", "search depth" samt jämföra dessa med "site average".
* Tomma sökningar + implementera det nu och jämföra det sen.
* Search exits 
* Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
*

Niklas Olsson edited 29 February 2012


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.
Saker att utvärdera:
* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* + Förslag på felstavningar
* + Auto complete
* + Har synonymer
* + Har custom rank
* - Mycket manuell hantering
* - Ej fullt kustomiserbar resultatsida
* - Bildintegration i resultatet
* - Har inte feeds
* - Har inte integration med CAS
*

* Vad söker/söker inte användarna på?
* 15% kurskoder och ämnesord
* 35% studieadministrativt och servicefunktioner (stud + anställda)
* 15% personrelaterat
* 15% rekrytering
* 15% ämnesspecifikt (ej uppenbart kursrelaterat)

* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Troligtvis ca 75% interna sökningar. Dvs redan studerande eller anställda på KTH.

* Layout?
* Featured searches (personer, kurser, dokument)?
* Prestanda?
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa?
* Förbättringar i Google Custom Search http://googlecustomsearch.blogspot.com/
(skärmdumpa utseendet så man enklet kan påvisa skillnaderna)
* Featured searches (personer, kurser, dokument)? (Saknas i dagsläget)
* Prestanda? (intrycket är att den är snabb idag)
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa? (används inte idag)

* (GA) Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* Beskrivning av kolumnerna

Intressanta mätpunkter i GA att jämför med i ett senare skede:
* Från vilka interna sidor använder man sökfunktionen mest?
* Vilka är de vanligaste sökorden?
* Hur ser datat ut kring "search refinement", "search depth" samt jämföra dessa med "site average".
* Tomma sökningar + implementera det nu och jämföra det sen.
* Search exits 
* Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
* Procentuell användning av den interna sökfunktionen av totalt antal besökare
Tidiga mätresultat¶


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.

Niklas Olsson edited 29 February 2012

Saker att utvärdera:
* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* + Förslag på felstavningar
* + Auto complete
* + Har synonymer
* + Har custom rank
* - Mycket manuell hantering
* - Ej fullt kustomiserbar resultatsida
* - Bildintegration i resultatet
* - Har inte feeds
* - Har inte integration med CAS
*

* Vad söker/söker inte användarna på?
* 15% kurskoder och ämnesord
* 35% studieadministrativt och servicefunktioner (stud + anställda)
* 15% personrelaterat
* 15% rekrytering
* 15% ämnesspecifikt (ej uppenbart kursrelaterat)

* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Troligtvis ca 75% interna sökningar. Dvs redan studerande eller anställda på KTH.

* Layout? (skärmdumpa utseendet så man enklet kan påvisa skillnaderna)
* Featured searches (personer, kurser, dokument)? (Saknas i dagsläget)
* Prestanda? (intrycket är att den är snabb idag)
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa? (används inte idag)
* (GA) Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* Beskrivning av kolumnerna

Intressanta mätpunkter i GA att jämför med i ett senare skede:
* Från vilka interna sidor använder man sökfunktionen mest?
* Vilka är de vanligaste sökorden?
* Hur ser datat ut kring "search refinement", "search depth" samt jämföra dessa med "site average".
* Tomma sökningar + implementera det nu och jämföra det sen.
* Search exits 
* Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
* Procentuell användning av den interna sökfunktionen av totalt antal besökare
* Hur ser användningen ut av "sök kurs"-funktionen?
Tidiga mätresultat


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.

Niklas Olsson edited 29 February 2012

Saker att utvärdera:
* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* + Förslag på felstavningar
* + Auto complete
* + Har synonymer
* + Har custom rank
* - Mycket manuell hantering
* - Ej fullt kustomiserbar resultatsida
* - Bildintegration i resultatet
* - Har inte feeds
* - Har inte integration med CAS
*

* Vad söker/söker inte användarna på?
* 15% kurskoder och ämnesord
* 35% studieadministrativt och servicefunktioner (stud + anställda)
* 15% personrelaterat
* 15% rekrytering
* 15% ämnesspecifikt (ej uppenbart kursrelaterat)

* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Troligtvis ca 75% interna sökningar. Dvs redan studerande eller anställda på KTH.

* Layout? (skärmdumpa utseendet så man enklet kan påvisa skillnaderna)
* Featured searches (personer, kurser, dokument)? (Saknas i dagsläget)
* Prestanda? (intrycket är att den är snabb idag)
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa? (används inte idag)
* (GA) Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* Beskrivning av kolumnerna

Intressanta mätpunkter i GA att jämför med i ett senare skede:
* Från vilka interna sidor använder man sökfunktionen mest?
* Vilka är de vanligaste sökorden?
* Hur ser datat ut kring "search refinement", "search depth" samt jämföra dessa med "site average".
* Tomma sökningar + implementera det nu och jämföra det sen.
* Search exits 
* Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
* Procentuell användning av den interna sökfunktionen av totalt antal besökare
* Hur ser användningen ut av "sök kurs"-funktionen?
Tidiga mätresultat


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.

Niklas Olsson edited 5 March 2012

Saker att utvärdera:
* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* + Förslag på felstavningar
* + Auto complete
* + Har synonymer
* + Har custom rank
* - Mycket manuell hantering
* - Ej fullt kustomiserbar resultatsida
* - Bildintegration i resultatet
* - Har inte feeds
* - Har inte integration med CAS
* - Kan inte spåra sökningar som ger tomma sökresultat

* Vad söker/söker inte användarna på?
* 15% kurskoder och ämnesord
* 35% studieadministrativt och servicefunktioner (stud + anställda)
* 15% personrelaterat
* 15% rekrytering
* 15% ämnesspecifikt (ej uppenbart kursrelaterat)

* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Troligtvis ca 75% interna sökningar. Dvs redan studerande eller anställda på KTH.

* Layout? (skärmdumpa utseendet så man enklet kan påvisa skillnaderna)
* Featured searches (personer, kurser, dokument)? (Saknas i dagsläget)
* Prestanda? (intrycket är att den är snabb idag)
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa? (används inte idag)
* (GA) Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* Beskrivning av kolumnerna

Intressanta mätpunkter i GA att jämför med i ett senare skede:
* Från vilka interna sidor använder man sökfunktionen mest?
* Vilka är de vanligaste sökorden?
* Hur ser datat ut kring "search refinement" (förändring av sökterm), "search depth" (sidvisningar per sökning), "pageviews/search" (paginering per sökning) samt jämföra dessa med "site average".
* Tomma sökningar + implementera det nu och jämföra det sen.
* Search exits 
* Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
* Procentuell användning av den interna sökfunktionen av totalt antal besökare
* Hur ser användningen ut av "sök kurs"-funktionen?
Tidiga mätresultat


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.


Exempel på sökningar idag och deras resultat
* Sökning på lokal E1Söker man idag på E1, föreläsningssal E1, sal E1 o.s.v. så får man en dålig träffbild om man nu vill veta var denna sal ligger någonstans. De flesta träffarna är gamla föreläsningstillfällen som nämner E1 i inledningen. 

Niklas Olsson edited 5 March 2012

Saker att utvärdera:
* Vad är bra/dåligt med nuvarande tjänst?
* + Förslag på felstavningar
* + Auto complete
* + Har synonymer
* + Har custom rank
* - Mycket manuell hantering
* - Ej fullt kustomiserbar resultatsida
* - Bildintegration i resultatet
* - Har inte feeds
* - Har inte integration med CAS
* - Kan inte spåra sökningar som ger tomma sökresultat

* Vad söker/söker inte användarna på?
* 15% kurskoder och ämnesord
* 35% studieadministrativt och servicefunktioner (stud + anställda)
* 15% personrelaterat
* 15% rekrytering
* 15% ämnesspecifikt (ej uppenbart kursrelaterat)

* Fördelning mellan interna och externa aktörer?
* Troligtvis ca 75% interna sökningar. Dvs redan studerande eller anställda på KTH.

* Layout? (skärmdumpa utseendet så man enklet kan påvisa skillnaderna)
* Featured searches (personer, kurser, dokument)? (Saknas i dagsläget)
* Prestanda? (intrycket är att den är snabb idag)
* Filtreringsmöjligheter? Användning av dessa? (används inte idag)
* (GA) Vad är det vi ser i GA kring söksidor (search depth etc.)
* Beskrivning av kolumnerna

Intressanta mätpunkter i GA att jämför med i ett senare skede:
* Från vilka interna sidor använder man sökfunktionen mest?
* Vilka är de vanligaste sökorden?
* Hur ser datat ut kring "search refinement" (förändring av sökterm), "search depth" (sidvisningar per sökning), "pageviews/search" (paginering per sökning) samt jämföra dessa med "site average".
* Tomma sökningar + implementera det nu och jämföra det sen.
* Search exits 
* Fördelning mellan site search-sök och stor-Google?
* Procentuell användning av den interna sökfunktionen av totalt antal besökare
* Hur ser användningen ut av "sök kurs"-funktionen?
Tidiga mätresultat


* Finjusteringsfunktionen fungerar inte bra, många alternativ pekar toma fast de borde innehålla saker.
* C:a 8% av besökarna använder vår interna söktjänst (~ 70000)
* De som söker, besöker i snitt 10,6 sidor/besök jämfört med 3,5 för de som inte använder sök.
* Avg. time on site är 11:12 min för de som använder sök och 3:43 min för de som inte söker.
* Bounce rate är 2.24% för de som söker och 48.16% för de som inte söker.
¶ Exempel på sökningar idag och deras resultat
* Sökning på E1Söker man idag på E1, föreläsningssal E1, sal E1 o.s.v. så får man en dålig träffbild om man nu vill veta var denna sal ligger någonstans. De flesta träffarna är gamla föreläsningstillfällen som nämner E1 i inledningen. 
* Sökning på D42Söker man på D42 får man Classroom Search Engine som träff 2 och 3.
* Sökning på Q33Ger Classroom Search Engine som träff 1
* AulaGer ingen bra träff bland de första tio