Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Prioritering av information

Vilka delar av webben / vilken typ av information har högst prioritet ur ett sökperspektiv?

  • Utbildningsprogram
  • Kurser
  • Ansökningsrelaterad information (studentrekrytering/masterrekrytering)

Vad säger statistiken? Här är nulägesanalysen.

Administrator Patric Jansson created page 14 February 2012

Patric Jansson edited 14 February 2012

Utbildningarsprogram

Patric Jansson edited 14 February 2012

Utbildningsprogram

Vad säger statistiken?¶

Niklas Olsson edited 23 February 2012

Utbildningsprogram¶Vilka delar av webben / vilken typ av information har högst prioritet ur ett sökperspektiv?¶


* Utbildningsprogram
* Kurser
* Ansökningsrelaterad information (studentrekrytering/masterrekrytering)
Vad säger statistiken?

Niklas Olsson edited 23 February 2012

Vilka delar av webben / vilken typ av information har högst prioritet ur ett sökperspektiv?


* Utbildningsprogram
* Kurser
* Ansökningsrelaterad information (studentrekrytering/masterrekrytering)
Vad säger statistiken? Här är nulägesanalysen.

Administrator Patric Jansson changed the permissions 8 March 2012

Kunde läsas av alla. Kunde ändras av administratörer.