Länkar till delkomponenter och system

Feeds

Feedapp, se instruktioner: 

http://feed-ref-kth.herokuapp.com

(old: http://powerful-thicket-7564.herokuapp.com)

social groups webservice: 

https://vc-dev-5-r.referens.sys.kth.se/social/api/roleid/1.0/u1foobar/

Miljöer

KTH-prod

Söksidan: http://search-1.sys.kth.se:9000
Sök-api: http://search-api-1.sys.kth.se:9000/_about
Room: http://places-1.sys.kth.se:9000
gsa-proxy-1.sys.kth.se:8081

Heroku test-env

http://api-ref-kth.herokuapp.com/
http://web-ref-kth.herokuapp.com/
http://myroom02-kth.herokuapp.com/

GSA

admin: http://googadm-2.sys.kth.se:8000
search: http://goog-2.sys.kth.se

GSA-Proxy

prod: 130.237.48.52:8081

dev: 130.237.55.40:8081

login to dev:

kinit nlin@KTH.SE 

ssh -o GSSAPIKeyExchange=yes nlin@search-dev-1-r.referens.sys.kth.se


Bygg & leverans

hudson: https://hudson-1.sys.kth.se/hudson/
leveransarea: //ugapps01.ug.kth.se/infosys/<product>

Dokumentation

social: https://www.kth.se/social
DevOps-wiki, Leverans & installation: https://wiki.ite.kth.se/wikis/itesys/index.php/Verbier


Git

KTH

gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api
gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-web
gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api-wrapper
gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-gsa-proxy
gitolite@social-git.sys.kth.se:room-api
gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-synonyms

Heroku

git@heroku.com:api-ref-kth.git
git@heroku.com:web-ref-kth.git
git@heroku.com:myroom02-kth.git

Exempel .git/config för "git push ref" deploy till Heroku
[remote "ref"]
url = git@heroku.com:api-ref-kth.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/ref/*

Patric Jansson created page 21 August 2012

Patric Jansson edited 21 August 2012

Referenssystem Synonyms

Söksidan

Sökapi:et

Platser

Niklas Lind edited 29 August 2012

Referenssystem Synonyms¶ Söksidan-miljöer på Heroku Söksidan (verbier-web): http://http://web-ref-kth.herokuapp.com/

Sök-api:et¶ Platser (verbier-api): http://api-ref-kth.herokuapp.com/_about¶

Room: (room-api):Niklas Lind edited 30 August 2012

Ref-miljöer på Heroku Söksidan (verbier-web): http://http://web-ref-kth.herokuapp.com/

Sök-api (verbier-api): http://api-ref-kth.herokuapp.com/_about

Room: (room-api):

Dev-ops-wiki  https://wiki.ite.kth.se/wikis/itesys/index.php/Verbier

Niklas Lind edited 31 August 2012

Ref-mMiljöer på Heroku Söksidan (verbier-web): http://http://web-ref-kth.herokuapp.com/¶ Sök-api (verbier-api)KTH-prod Söksidan: http://search-1.sys.kth.se:9000Sök-api: http://search-api-1.sys.kth.se:9000/_aboutRoom: http://places-1.sys.kth.se:9000gsa-proxy-1.sys.kth.se:8081¶

Heroku test-env http://api-ref-kth.herokuapp.com/http://web-ref-kth.herokuapp.com/http://myroom02-kth.herokuapp.com/¶

GSA admin: http://googadm-2.sys.kth.se:8000search: http://goog-2.sys.kth.se¶

Bygg & leverans hudson
: https://api-ref-kth.herokuapp.com/_about¶ Room: (room-api):¶ hudson-1.sys.kth.se/hudson/leveransarea: //ugapps01.ug.kth.se/infosys/<product>¶

Dokumentation social: https://www.kth.se/social
Dev-oOps-wiki:  https://wiki.ite.kth.se/wikis/itesys/index.php/Verbier

Länkar till prodmiljöer
* Sök-api:  http://search-api-1.sys.kth.se:9000/_about
* Söksidan: http://search-1.sys.kth.se:9000
* Room: http://places-1.sys.kth.se:9000
Git KTH gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-web gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api-wrappergitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-gsa-proxy gitolite@social-git.sys.kth.se:room-apigitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-synonyms¶

Heroku git@heroku.com:api-ref-kth.gitgit@heroku.com:web-ref-kth.gitgit@heroku.com:myroom02-kth.git¶

Exempel .git/config för "git push ref" deploy till Heroku [remote "ref"] url = git@heroku.com:api-ref-kth.git fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/ref/* ¶

Niklas Lind edited 3 September 2012

Miljöer KTH-prod Söksidan: http://search-1.sys.kth.se:9000Sök-api: http://search-api-1.sys.kth.se:9000/_aboutRoom: http://places-1.sys.kth.se:9000gsa-proxy-1.sys.kth.se:8081

Heroku test-env http://api-ref-kth.herokuapp.com/http://web-ref-kth.herokuapp.com/http://myroom02-kth.herokuapp.com/

GSA admin: http://googadm-2.sys.kth.se:8000search: http://goog-2.sys.kth.se

GSA-Proxy prod: 130.237.48.52:8081¶

dev: 130.237.55.40:8081 ¶

login to dev:¶

kinit nlin@KTH.SE  ¶

ssh -o GSSAPIKeyExchange=yes nlin@search-dev-1-r.referens.sys.kth.se¶Bygg & leverans hudson: https://hudson-1.sys.kth.se/hudson/leveransarea: //ugapps01.ug.kth.se/infosys/<product>

Dokumentation social: https://www.kth.se/socialDevOps-wiki: https://wiki.ite.kth.se/wikis/itesys/index.php/Verbier

Git KTH gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-web gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api-wrappergitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-gsa-proxy gitolite@social-git.sys.kth.se:room-apigitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-synonyms

Heroku git@heroku.com:api-ref-kth.gitgit@heroku.com:web-ref-kth.gitgit@heroku.com:myroom02-kth.git

Exempel .git/config för "git push ref" deploy till Heroku [remote "ref"] url = git@heroku.com:api-ref-kth.git fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/ref/*

Niklas Lind edited 25 September 2012

Miljöer KTH-prod Söksidan: http://search-1.sys.kth.se:9000Sök-api: http://search-api-1.sys.kth.se:9000/_aboutRoom: http://places-1.sys.kth.se:9000gsa-proxy-1.sys.kth.se:8081

Heroku test-env http://api-ref-kth.herokuapp.com/http://web-ref-kth.herokuapp.com/http://myroom02-kth.herokuapp.com/

GSA admin: http://googadm-2.sys.kth.se:8000search: http://goog-2.sys.kth.se

GSA-Proxy prod: 130.237.48.52:8081

dev: 130.237.55.40:8081

login to dev:

kinit nlin@KTH.SE 

ssh -o GSSAPIKeyExchange=yes nlin@search-dev-1-r.referens.sys.kth.se

Bygg & leverans hudson: https://hudson-1.sys.kth.se/hudson/leveransarea: //ugapps01.ug.kth.se/infosys/<product>

Dokumentation social: https://www.kth.se/socialDevOps-wiki, Leverans & installation: https://wiki.ite.kth.se/wikis/itesys/index.php/Verbier

Git KTH gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-web gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api-wrappergitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-gsa-proxy gitolite@social-git.sys.kth.se:room-apigitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-synonyms

Heroku git@heroku.com:api-ref-kth.gitgit@heroku.com:web-ref-kth.gitgit@heroku.com:myroom02-kth.git

Exempel .git/config för "git push ref" deploy till Heroku [remote "ref"] url = git@heroku.com:api-ref-kth.git fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/ref/*

Feeds

Feedapp, se instruktioner: 

http://powerful-thicket-7564.herokuapp.com

social groups webservice: https://vc-dev-5-r.referens.sys.kth.se/social/api/roleids/v/1.0/u1foobar/

Niklas Lind edited 25 September 2012

Feeds Feedapp, se instruktioner: ¶

http://powerful-thicket-7564.herokuapp.com¶

social groups webservice: ¶

https://vc-dev-5-r.referens.sys.kth.se/social/api/roleid/1.0/u1foobar/¶Miljöer KTH-prod Söksidan: http://search-1.sys.kth.se:9000Sök-api: http://search-api-1.sys.kth.se:9000/_aboutRoom: http://places-1.sys.kth.se:9000gsa-proxy-1.sys.kth.se:8081

Heroku test-env http://api-ref-kth.herokuapp.com/http://web-ref-kth.herokuapp.com/http://myroom02-kth.herokuapp.com/

GSA admin: http://googadm-2.sys.kth.se:8000search: http://goog-2.sys.kth.se

GSA-Proxy prod: 130.237.48.52:8081

dev: 130.237.55.40:8081

login to dev:

kinit nlin@KTH.SE 

ssh -o GSSAPIKeyExchange=yes nlin@search-dev-1-r.referens.sys.kth.se

Bygg & leverans hudson: https://hudson-1.sys.kth.se/hudson/leveransarea: //ugapps01.ug.kth.se/infosys/<product>

Dokumentation social: https://www.kth.se/socialDevOps-wiki, Leverans & installation: https://wiki.ite.kth.se/wikis/itesys/index.php/Verbier

Git KTH gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-web gitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-api-wrappergitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-gsa-proxy gitolite@social-git.sys.kth.se:room-apigitolite@social-git.sys.kth.se:verbier-synonyms

Heroku git@heroku.com:api-ref-kth.gitgit@heroku.com:web-ref-kth.gitgit@heroku.com:myroom02-kth.git

Exempel .git/config för "git push ref" deploy till Heroku [remote "ref"] url = git@heroku.com:api-ref-kth.git fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/ref/*

Feeds ¶ Feedapp, se instruktioner: ¶ http://powerful-thicket-7564.herokuapp.com¶ social groups webservice: ¶ ¶ https://vc-dev-5-r.referens.sys.kth.se/social/api/roleid/1.0/u1foobar/¶ ¶

Feedback News