Roadmap för våren 2012

Mars

 • Niklas Lind gör en snabb proof of concept att sköta hantera canonical via proxy.
 • Utbildning drift
 • Val av söklösning
 • Ta fram fokusgrupper
 • Ta fram en första vertikal "person"
 • Ta fram ett första utkast till vokabulär
 • Initiera kontakt med de andra förvaltningsobjekten
 • Nulägesanalys
 • Grundläggande arkitektur
 • Arbetssätt, metodik (behov och buggar i Jira)

April

 • Söklösning tagen i produktion
 • Plan för hur vi mäter och analyserar söktjänsten
 • Grundläggande arkitektur på plats
 • Proxy för caanonical finns på plats i produktion
 • Alla prototyper för SERP (sökresultatsida ) och vertikaler finns klara
 • Införandeplan på plats, inklusive betarelease/test i produktion.

Maj

 • Formgivning av SERP och vertikaler

 • Fler vertikaler tas in i söket

 • Söktjänsten BETA i produktion

Juni

 • Vi byter primärsöktjänst till vår egna

Administrator Patric Jansson created page 27 February 2012

Patric Jansson tagged with roadmap, sök and planering. 27 February 2012

Patric Jansson edited 28 February 2012

Mars
* Niklas Lind gör en snabb proof of concept att sköta hantera canonical via proxy.
* Utbildning drift
* Val av söktjänst
*
April
*
Maj
*
Juni
*
lösning
* Ta fram fokusgrupper
* Ta fram en första vertikal "person"
* Ta fram ett första utkast till vokabulär
* Initiera kontakt med de andra förvaltningsobjekten
* Nulägesanalys
* Grundläggande arkitektur
* Arbetssätt, metodik (behov och buggar i Jira)
April
* Söklösning tagen i produktion
* Plan för hur vi mäter och analyserar söktjänsten
* Grundläggande arkitektur på plats
* Proxy för caanonical finns på plats i produktion
* Alla prototyper för SERP (sökresultatsida ) och vertikaler finns klara
* Införandeplan på plats, inklusive betarelease/test i produktion.
Maj
* Formgivning av SERP och vertikaler¶


* Fler vertikaler tas in i söket¶


* Söktjänsten BETA i produktion
Juni
* Vi byter primärsöktjänst till vår egna

Niklas Olsson edited 29 February 2012

Mars
* Niklas Lind gör en snabb proof of concept att sköta hantera canonical via proxy.
* Utbildning drift
* Val av söklösning
* Ta fram fokusgrupper
* Ta fram en första vertikal "person"
* Ta fram ett första utkast till vokabulär
* Initiera kontakt med de andra förvaltningsobjekten
* Nulägesanalys
* Grundläggande arkitektur
* Arbetssätt, metodik (behov och buggar i Jira)
April
* Söklösning tagen i produktion
* Plan för hur vi mäter och analyserar söktjänsten
* Grundläggande arkitektur på plats
* Proxy för caanonical finns på plats i produktion
* Alla prototyper för SERP (sökresultatsida ) och vertikaler finns klara
* Införandeplan på plats, inklusive betarelease/test i produktion.
Maj
* Formgivning av SERP och vertikaler


* Fler vertikaler tas in i söket


* Söktjänsten BETA i produktion
Juni
* Vi byter primärsöktjänst till vår egna

Feedback News