Planering 20121115

Vi körde en top-5-planering för att hitta 1 sak att fokusera på:

Kandidater:
* söka inloggningsskyddat i prod => Robert

* lansera places => social, användare

* Labels, så att vi kan diskutera m Anna U, Lina, Robert etc

* Api + filter

* Kodkvalitet, städa verbier-api

Vi valde:

## lansera places => social, användare
- Se whiteboard

Status "lansera places":

* IRT-Listan
Kommentarer på all risker ligger på ite-devOps-wikin.
Review av teamet behövs.
"Informationsklassning" är det vi inte gjort (vad det nu är)

* DevOps-möte m Daniela:
Skickat

* Ref: Apache->heroku places
Daniela jobbar m denna men fick problem. In progress

* prod: apache->heroku places
ej påbörjad, eller färdigdiskuterad

* Loggning
- places-ref har jag lagt på:
- papertrail
- loggly
- logentries (tog bort denna igen, den kanske tickar lite pengar)
Jag tycker de ser bra ut alla, papertrail verkar ge oss mest för pengarna
TODO: Teamet testar & utvärderar
- städade loggning på info-nivå (tidigare hade vi 400 events/30min
trots att bara monitor gick)

* Pris-matris för Heroku
Sleven har ett google-doc

* releaseprocess

  •  git-flow
  • doc

* Backup

  • MongoDb
  • loggar

Monitor

  • PAAS?
  • Larm
  • Nagios
  • 404 etc
Feedback News