Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sökning på person

Testfall: Hitta telefon och e-post till Olle Belter
Datum: 2012-03-05
Söktjänst: Google Site Search (GSS) på www.kth.se

Sökning 1 "Olle Belter":

Ingen träff

GSS föreslår Olle Bälter

Sökning 2 "Olle Bälter":

Olle Bälter
Olle Bälter disputerade i december 1998 inom ämnesområdet Människa-Dator interaktion med avhandlingen Electronic Mail in a Working Context (PDF-version) ...
www.csc.kth.se/~balter/

Olle Bälter - den sanna historien
Allt du någonsin skulle kunna vilja veta om Olle Bälter. Umeå. Sladdbarnet Olle tillbringade sina första 20 år i Umeå. Umeå är en liten landortshåla med drygt ...
www.csc.kth.se/~balter/TheTrueStory.html

Olle Bälter
Olle Bälter graduated in December 1998 with the thesis Electronic Mail in a Working Context (PDF-version). The thesis describes email from a user perspective ...
www.csc.kth.se/~balter/eng_index.html

KTH | DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt ...
Schema (nytt fönster). Kursansvarig. Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se. HT11 för fristående .... Examinator. Olof Bälter (balter@kth.se). Övrig information ...
www.kth.se/student/kurser/kurs/DD101N

KTH Human-Computer Interaction Group :: People
Olle Bälter, Moa Söderhielm, Elinor Fondel, Katarina Bälter, Feedback as Incentive ... Olle Bälter, Duane Bailey, Enjoying Python, Processing, and Java in CS1 ...
simvisint1.csc.kth.se/researchdata/old.../personView34e0.html?...
IPLab - Olle Bälter - IPLab - KTH

Olle Bälter Email Novices' Changes in Information Flow Over a Four-Year Period: ... Olle Bälter A longitudinal study of attitude changes in a medical service ...
iplab.nada.kth.se/personView.jsp?userName=balter
Utkast/Inspiration till nytt pedagogiskt tänkande 1. Studenter
Utkast/Inspiration till nytt pedagogiskt tänkande. Olle Bälter, KTH CSC. Första versionen Januari 2009. Denna revision Maj 2009. Ett av målen för 2012 i KTH:s ...
www.csc.kth.se/~balter/FramtidensKTH.pdf

CoMail-en användarvänlig datorposthanterare CoMail-a user - KTH
2©1994 Olle Bälter. 1 Sammanfattning. Denna rapport beskriver utvecklingen av CoMail, en prototyp till en. datorposthanterare framtagen vid Interaktions- och ...
ftp://ftp.nada.kth.se/IPLab/TechReports/IPLab-86.ps.Z

Exjobbsspecifikation Arbetsnamn Datorspel som finmotoriskt ...
Olle Bälter (balter@csc.kth.se), Fredrik Winberg (fredrikw@csc.kth.se), CSC – KTH. Bakgrund. Det föds 2-2,5/1000 barn i Sverige med cerebral pares. Ett av de ...
www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/mdi/exjobbsforslag/balter.pdf
Prototyputveckling Önskade tillägg Hur utvecklas en produkt ...

1. Prototyputveckling. Olle Bälter. CSC, KTH. Önskade tillägg. • Säg något om inlärning/test av nya verktyg och teknik. • Saknar utv gruppen någon kompetens?
www.csc.kth.se/utbildning/kth/.../F6_Olle_Baelter_Prototyputveckling.pdf

Femte resultatet leder till en gammal sida på Nada.
http://simvisint1.csc.kth.se/researchdata/old-hci-web/hci.csc.kth.se/personView34e0.html?userName=balter

Sökning 3. "Olle Bälter kontaktuppgifter"

Olle Bälter
Olle Bälter disputerade i december 1998 inom ämnesområdet Människa-Dator interaktion med avhandlingen Electronic Mail in a Working Context (PDF-version) ...
www.csc.kth.se/~balter/

KTH | DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt ...
Schema (nytt fönster). Kursansvarig. Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se. HT11 för fristående .... KTH Social; ▶ Webmail. Kontakt. ▶ Kontakt med KTH.
www.kth.se/student/kurser/kurs/DD101N

CoMail-en användarvänlig datorposthanterare CoMail-a user - KTH
Olle Bälter. TRITA-NA-P9502 .... Enkelheten gör att man tar kontakt med. personer man .... kontakt med är mail, vilket är ett kommandobaserat program där de ...
ftp://ftp.nada.kth.se/IPLab/TechReports/IPLab-86.ps.Z

Olle Bälter - den sanna historien
Allt du någonsin skulle kunna vilja veta om Olle Bälter. Umeå. Sladdbarnet Olle tillbringade sina första 20 år i Umeå. Umeå är en liten landortshåla med drygt ...
www.csc.kth.se/~balter/TheTrueStory.html

IPLab - Olle Bälter - IPLab - KTH
Olle Bälter Email Novices' Changes in Information Flow Over a Four-Year Period: ... Olle Bälter A longitudinal study of attitude changes in a medical service ...
iplab.nada.kth.se/personView.jsp?userName=balter

KTH Human-Computer Interaction Group :: People
Olle Bälter, Moa Söderhielm, Elinor Fondel, Katarina Bälter, Feedback as Incentive ... Olle Bälter, Duane Bailey, Enjoying Python, Processing, and Java in CS1 ...
simvisint1.csc.kth.se/researchdata/old.../personView34e0.html?...

Olle Bälter
Olle Bälter graduated in December 1998 with the thesis Electronic Mail in a Working Context (PDF-version). The thesis describes email from a user perspective ...
www.csc.kth.se/~balter/eng_index.html

KTH | Monday Meeting: Olle Bälter presents study results
17 nov 2011 ... Monday Meeting: Olle Bälter presents study results. Web quizzes with generic questions improved study habits: To help students gauge their ...
www.kth.se/.../monday-meeting-olle-balter-presents-study-results-1.267685

KTH | Bälter Olle
8 feb 2012 ... Bälter Olle ... Kontakt. Kungliga Tekniska högskolan Kungliga Tekniska högskolan SE-100 44 Stockholm Sweden +46 8 790 60 00 ...
www.kth.se/csc/forskning/mid/people/balter-olle-1.285665

KTH | Skolans ledning
13 apr 2011 ... Kontakt. Dela. Tweet · In English ... Grundutbildningsansv. Olle Bälter, 790 6341, gruansv@csc.kth.se. Forskarutbildningsansv. Erik Fransen ...
www.kth.se/csc/kontakt/skolans-ledning-1.14127

Nionede träffen leder till en sida på CSC som verkar ha uppdaterade (manuellt)  uppgifter http://www.kth.se/csc/forskning/mid/people/balter-olle-1.285665