Sökning på del av kursnamn

Sökning: Hitta kurslitteraturen som används i kursen HI1007 Objektorienterad programmering med Java
Datum: 2012-03-05

Antag att man står i bokaffären och ska köpa kurslitteraturen till kursen som börjar i morgon, du kommer inte ihåg vad kursen heter riktigt.

Sökning 1 "kurslitteratur programmering Java"

KTH | HI1007 Objektorienterad programmering med Java 7,5 hp
28 dec 2011... med Java 7,5 hp. Object Oriented Programming with Java ... Litteratur. En av följande böcker (studenterna kan välja själva): Object-oriented ...
www.kth.se/student/kurser/kurs/HI1007

KTH | HI1704 Objektorienterad programmering med analys och ...
20 feb 2012 ... För godkänt betyg ska studenten dessutom, i språket Java, kunna ... Information om kurslitteratur anslås på kurswebben senast fyra veckor ...
www.kth.se/student/kurser/kurs/HI1704

ID1301 Programmering I, Java [KTH/ICT]
Tentamen · Kurslitteratur · Länkar. Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames. Programmering I, Java ...
www.ict.kth.se/courses/ID1301/

ID1303 Programmering II, Java [KTH/ICT]
Tentamen · Kurslitteratur · Länkar. Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames. Programmering II, Java ...
www.ict.kth.se/courses/ID1303/

KTH CSC intnet10
Kurslitteratur. Material producerat vid institutionen. Som referenslitteratur rekommenderas Java Network Programming, Third Edition, ISBN 9780596007218.
www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD2390/.../index.php?file...

Kurs fovopad06 [NADA, KTH], aktuell information
Kursprogram, Lärare, Kurslitteratur, Schema. Plan, Laborationer ... fovopad06, Objektorienterad programmering, analys och design i Java. period 4 05/06 ...
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4135/fovopad06/aktuellt.html

KTH CSC 2D1387 kurspm
Kursen förutsätter kunskaper i objektorientering och Javaprogrammering ... Det går att klara kursen med enklare och mindre omfattande kurslitteratur men för ...
www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD2387/.../kurspm.php.sv

Anna Redz
Övningsassistent på grundkurs i programmeringsteknik med Pascal. Medförfattare till kurslitteratur för kursen i grundläggande programmeringsteknik i Java ...
www.nada.kth.se/~anna/cv_sv.html

KTH CSC cprog09
C++ är ett innehållsrikt och komplext språk jämfört med t.ex. java. ... som dynamisk minneshantering och typparatmetriserad programmering får du tillfälle att öva på ... Det går att klara kursen med enklare och mindre omfattande kurslitteratur.
www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD2387/.../kurspm.php.sv

cprog11 CSC KTH
31 aug 2011 ... C++ är ett innehållsrikt och komplext språk jämfört med t.ex. java. ... dynamisk minneshantering och typparatmetriserad programmering får du tillfälle ... Det går att klara kursen med enklare och mindre omfattande kurslitteratur.
www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD2387/.../kurspm.php.sv

Första sökträffen är korrekt men det är svårt att veta att det är den som gäller den sökande.

Feedback News