KTHB 24 feb

 • De tillfrågade har inget förtroende för sajtsök (sådant som finns upp i högra hörnet), och det gäller oberoende av sajt.
 • Det viktigaste är att få besökare att använda söket mer. Lyfter man fram sök så kommer folk att använda söket mer, och lita på sökresultatet.
 • Filtreringar och annat används inte alls.
 • Testpersonerna såg inte filter och facetter, vissa trodde att det var menyer.
 • När de fick tänka vad filter var förstod de, men tyckte ändå att svarsmängden var så stor att de inte tyckte de var någon nytta
 • förfinning av sök görs genom att man söker om.
 • ingen klickar på page:ning
 • 2 sökare efterfrågade att man skulle kunna få 100 träffresultat
 • besökarna använder google för genrella sökningar om KTH och KTH:s interna sök för saker som är specifika för kth, så som att hitta kursbeskrivningar och personer på kth.
 • en PhD berättade att han enbart sökte i lokala databaser eller på Google.
 • En student önskade att man skulle söka i andra söktjänster via söket.
 • söket är långsamt enligt en tillfrågad

Administrator Patric Jansson created page 24 February 2012

Patric Jansson edited 24 February 2012

tomt
* De tillfrågade har inget förtroende för sajtsök (sådant som finns upp i högra hörnet), och det gäller oberoende av sajt.
* Det viktigaste är att få besökare att använda söket mer. Lyfter man fram sök så kommer folk att använda söket mer.
* Filtreringar och annat används inte alls.
* Testpersonerna såg inte filter och facetter, vissa trodde att det var menyer.
* När de fick tänka vad filter var förstod de, men tyckte ändå att svarsmängden var så stor att de inte tyckte de var någon nytta
* förfinning av sök görs genom att man söker om.
* ingen klickar på page:ning
* 2 sökare efterfrågade att man skulle kunna få 100 träffresultat
* besökarna använder google för genrella sökningar om KTH och KTH:s interna sök för saker som är specifika för kth, så som att hitta kursbeskrivningar och personer på kth.
* en PhD berättade att han enbart sökte i lokala databaser eller på Google.
* En student önskade att man skulle söka i andra söktjänster via söket.
* söket är långsamt enligt en tillfrågad

Patric Jansson edited 24 February 2012


* De tillfrågade har inget förtroende för sajtsök (sådant som finns upp i högra hörnet), och det gäller oberoende av sajt.
* Det viktigaste är att få besökare att använda söket mer. Lyfter man fram sök så kommer folk att använda söket mer, och lita på sökresultatet.
* Filtreringar och annat används inte alls.
* Testpersonerna såg inte filter och facetter, vissa trodde att det var menyer.
* När de fick tänka vad filter var förstod de, men tyckte ändå att svarsmängden var så stor att de inte tyckte de var någon nytta
* förfinning av sök görs genom att man söker om.
* ingen klickar på page:ning
* 2 sökare efterfrågade att man skulle kunna få 100 träffresultat
* besökarna använder google för genrella sökningar om KTH och KTH:s interna sök för saker som är specifika för kth, så som att hitta kursbeskrivningar och personer på kth.
* en PhD berättade att han enbart sökte i lokala databaser eller på Google.
* En student önskade att man skulle söka i andra söktjänster via söket.
* söket är långsamt enligt en tillfrågad

Patric Jansson tagged with användningstest, ux and sökresultat. 24 February 2012

Administrator Patric Jansson changed the permissions 27 February 2012

Kunde läsas av alla. Kunde ändras av administratörer.
Feedback News