KTHB 24 feb

 • De tillfrågade har inget förtroende för sajtsök (sådant som finns upp i högra hörnet), och det gäller oberoende av sajt.
 • Det viktigaste är att få besökare att använda söket mer. Lyfter man fram sök så kommer folk att använda söket mer, och lita på sökresultatet.
 • Filtreringar och annat används inte alls.
 • Testpersonerna såg inte filter och facetter, vissa trodde att det var menyer.
 • När de fick tänka vad filter var förstod de, men tyckte ändå att svarsmängden var så stor att de inte tyckte de var någon nytta
 • förfinning av sök görs genom att man söker om.
 • ingen klickar på page:ning
 • 2 sökare efterfrågade att man skulle kunna få 100 träffresultat
 • besökarna använder google för genrella sökningar om KTH och KTH:s interna sök för saker som är specifika för kth, så som att hitta kursbeskrivningar och personer på kth.
 • en PhD berättade att han enbart sökte i lokala databaser eller på Google.
 • En student önskade att man skulle söka i andra söktjänster via söket.
 • söket är långsamt enligt en tillfrågad
Feedback News