Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Planeringsmöte 12-09-14

Mål till tisdag:

- snygg serp

 • Testpass på måndag
 • Responsve design på startsidan
 • Ta ett pass för att gå entiteters utseende
  • alla entiteter: rubriker, alla ska vara samma storlek, liten fet och arial. markeringar ska vara italic
  • alla: etiketter flyttas upp till samam rad som uri-länk
  • kurs: titlar på kurser som kapa
  • alla: gör uri-lönken icke klickbar och flytta upp den under rubriken, och ska finnas på alla entiteter
  • kalender: lista på events ska använda full-bredd
  • Kalender: Byt beskrivning mot snippet. Lista enbart, tid, plats och typ
  • person:formatera telnr enligt 08-790 66 09
  • person: ta bort social-ikon byt till pil
  • generellt fö rmycket space mellan pil
  • system: bilden ska vara samma bredd som profilbild på peson
  • Generellt: listormed länkar till höger går sönder när den får radbrytning
  • system: padding till väönster om systembilden
  • system: bilden ska ha en tun grå ram
  • filikoner ska ligga före etikett
  • skolor ska ha en lång text istället för snippet
  • skola: ta bort "om skolan" länken
  • Kurs: Texten ska vara rekryterandeTexten
  • kurs: examiner ska vara fallback om inte contact finns
  • kurs: Nästa aktivitet ska vara en one-liner till vänster.
  • facility: ta bort namn i listan
  • faiclity: falande ordnign på storheterna i listan till vänster
  • facility: ta bort beskrivning

- deployad i produktion

---------------------------------------------------------

Gå ingenom feedback

- lägga keywords på program, kurs, och katalog

- Places: Ta bort rubrik prefix "Rum: "

- Places: planritnign ska läggsas i högerkolumn ,ska får rubrik och kunna visas i fulllägge.

-