Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Projektformulering

Under uppbyggnad

Varför?

 • Hålla ihop söket för andra initiativ (profil, mobil, kurs, notifiering...)
 • Öppna upp datat så att fler tjänster kan byggas
 • Belysa kvalitetsproblem
 • Marknadsföra KTH
 • Hjälpa studenter och forskare att nå ut (profilsök)
 • Vara sökbara både internt och exterrnt i olika sammanhang.
 • Knyta till sig sociala medier (integrera i serp etc)
 • Knyta ihop flera system genom att låta respektive systems datakälla leverera data till söktjänsten.

Effekter

 • Bättre SEO som påverkar sökbilden i Google (innehålls kvalitet)
 • Öka användandet av sök/data
 • Bättre kvalitet och ökad tillgänglighet för externa källor
 • Fler studenter och forskare söker till KTH
 • Ta bort brus ur träfflistan

Frågor

Få med den nuvarande sökfunktionen i "sökkurs" i dokumentationen och följa användningen av den.

Administrator Niklas Olsson created page 23 February 2012

Niklas Olsson edited 23 February 2012

Under uppbyggnad

Varför?


* Hålla ihop söket för andra initiativ (profil, mobil, Kurs, Notifiering...)
* Öppna upp datat så att fler ttjänster kan byggas
* Belysa kvalitetsproblem
* Marknadsföra KTH
* Hjälpa studenter och forskare att nå ut
* Knyta till sig sociala medier
Effekter


* Bättre SEO som påverkar sökbilden i Google (innehålls kvalitet)
* Öka användandet av sök/data
*
Frågor
Bättre kvalitet och ökad tillgänglighet för externa källor
* Fler studenter och forskare söker till KTH
* Ta bort brus ur träfflistan
Frågor¶


* Vilka är de prioriterade områdena?
* Vad prioriteras ned först?
* GUI
* Funktionalitet
* Underhållskostnad
* Datakällor

Niklas Olsson edited 23 February 2012

Under uppbyggnad

Varför?


* Hålla ihop söket för andra initiativ (profil, mobil, Kkurs, Nnotifiering...)
* Öppna upp datat så att fler ttjänster kan byggas
* Belysa kvalitetsproblem
* Marknadsföra KTH
* Hjälpa studenter och forskare att nå ut
* Knyta till sig sociala medierVara sökbara både internt och exterrnt i olika sammanhang.
* Knyta till sig sociala medier (integrera i serp etc)
* Knyta ihop flera system genom att låta respektive systems datakälla leverera data till söktjänsten.

Effekter


* Bättre SEO som påverkar sökbilden i Google (innehålls kvalitet)
* Öka användandet av sök/data
* Bättre kvalitet och ökad tillgänglighet för externa källor
* Fler studenter och forskare söker till KTH
* Ta bort brus ur träfflistan
Frågor


* Vilka är de prioriterade områdena?
* Vad prioriteras ned först?
* GUI
* Funktionalitet
* Underhållskostnad
* Datakällor

Niklas Olsson edited 23 February 2012

Under uppbyggnad

Varför?


* Hålla ihop söket för andra initiativ (profil, mobil, kurs, notifiering...)
* Öppna upp datat så att fler ttjänster kan byggas
* Belysa kvalitetsproblem
* Marknadsföra KTH
* Hjälpa studenter och forskare att nå ut (profilsök)
* Vara sökbara både internt och exterrnt i olika sammanhang.
* Knyta till sig sociala medier (integrera i serp etc)
* Knyta ihop flera system genom att låta respektive systems datakälla leverera data till söktjänsten.
Effekter


* Bättre SEO som påverkar sökbilden i Google (innehålls kvalitet)
* Öka användandet av sök/data
* Bättre kvalitet och ökad tillgänglighet för externa källor
* Fler studenter och forskare söker till KTH
* Ta bort brus ur träfflistan
Frågor


* Vilka är de prioriterade områdena / typ av information?
* Vad prioriteras ned först?
* GUI
* Funktionalitet
* Underhållskostnad
* Datakällor

Niklas Olsson edited 29 February 2012

Under uppbyggnad

Varför?


* Hålla ihop söket för andra initiativ (profil, mobil, kurs, notifiering...)
* Öppna upp datat så att fler tjänster kan byggas
* Belysa kvalitetsproblem
* Marknadsföra KTH
* Hjälpa studenter och forskare att nå ut (profilsök)
* Vara sökbara både internt och exterrnt i olika sammanhang.
* Knyta till sig sociala medier (integrera i serp etc)
* Knyta ihop flera system genom att låta respektive systems datakälla leverera data till söktjänsten.
Effekter


* Bättre SEO som påverkar sökbilden i Google (innehålls kvalitet)
* Öka användandet av sök/data
* Bättre kvalitet och ökad tillgänglighet för externa källor
* Fler studenter och forskare söker till KTH
* Ta bort brus ur träfflistan
Frågor


* Vilka är de prioriterade områdena / typ av information?
* Vad prioriteras ned först?
* GUI
* Funktionalitet
* Underhållskostnad
* Datakällor

Få med den nuvarande sökfunktionen i "sökkurs" i dokumentationen och följa användningen av den.