Sökvertikaler

Vad kan vi identifiera vid olika sökningar

  • Telefon  (även kortnummer) 
  • Kurser (Kurskoder)
  • Personer
  • Lokaler
  • Blanketter
  • Regler
  • Nyheter
  • Projekt
  • Publikationer

Patric Jansson created page 15 February 2012

Patric Jansson edited 15 February 2012

KVad kan vi identifiera vid olika sökningar


* telefon

-
*
kurskoder

Personnamn
* personer¶


* lokaler¶


*

Patric Jansson edited 15 February 2012

Vad kan vi identifiera vid olika sökningar


* telefon


* kurskoder


* personer


* lokaler


*

Niklas Olsson edited 17 February 2012

Vad kan vi identifiera vid olika sökningar


* telefon


* kurskoder


* personer


* lokaler


* blanketter

Niklas Olsson edited 29 February 2012

Vad kan vi identifiera vid olika sökningar


* tTelefon  (även kortnummer) 
* kKurskoder
* pPersoner
* lLokaler
* bBlanketter
* Regler
* Nyheter

Patric Jansson put the page in the trash can. 5 March 2012

Niklas Olsson restored the page from the trash can. 5 March 2012

Niklas Olsson edited 5 March 2012

Vad kan vi identifiera vid olika sökningar
* Telefon  (även kortnummer) 
* Kurser (Kurskoder)
* Personer
* Lokaler
* Blanketter
* Regler
* Nyheter
* Projekt
* Publikationer

Feedback News