Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Telefonintervju med Uppsala universitet 7 mars 2012

Kontakt: Kristina Svala, projektledare för sökprojektet 070-167 90 29

Sökmotor Solr

Projektet har hållt på i lite över 2 år

De hanterar felstavningar i respektive system t ex använder Metaphone http://www.searchforancestors.com/utility/metaphone.php för att tvätta ord. Olika bakomliggande system använder olika sådana tvättningsalgoritmer/programvaror.

UU har intallerat någon ordstamslista, oklart vilken, Kristina ska skicka UU:s till Patric

UU har som sökvertikal enbart specialbehandlat personsök

UU:s största fokus har varit att få in meta-data i respektive underliggande webbsystem vilket i Uppsalas fall är välidgt många olika CMS och applikationer.

UU hade önskat att man redan från början hade haft en plan för att realtidsuppdatera sina index från prioriterade system så som utbildningskatalogen, då deras crawler kunde ta upp till en vecka på sig att hitta uppdaterat material

UU har ca 600 000 dokument i sitt index

Administrator Patric Jansson created page 8 March 2012

Administrator Patric Jansson changed the permissions 8 March 2012

Kunde läsas av alla. Kunde ändras av administratörer.
Administrator commented 13 March 2012

Christina Svala på UU svar om stemming:

Hej, jo, jag hörde med våra konsulter och tydligen har vi ingen allmän lista som vi använder utan det finns en som följer med Solr. Och den verkar inte gå att skicka om jag förstod saken rätt.