Page overview

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
För utvecklareEveryone2012-12-17
Infoga en sökruta på din egen sajtEveryone2013-01-22
Infoga förslag på sökningar i sökrutanEveryone2012-12-17
Hur styr jag vad som finnns med i sökmotorer via robots.txtEveryone2014-08-19
Metadatamärkning av webbsidorEveryone2012-08-30
ProgramträffEveryone2014-02-11
ProjektledningEveryone2012-03-08
ProjektformuleringEveryone2012-02-29
NulägesanalysEveryone2012-03-05
Beskrivning av söktjänstens arkitekturEveryone2012-02-28
Arkitektur - v1Everyone2012-02-28
GSA versionshistorik efter 6.8Everyone2012-05-31
InformationsinsamlingEveryone2012-03-08
Planeringsmöte 12-09-14Everyone2012-09-14
Roadmap för våren 2012Everyone2012-02-29
Regler för synonymerLogged in users2013-03-01
Testplan för sökvertikalerEveryone2012-03-08
SERP-element för utväderingEveryone2012-06-12
Sökning på kursEveryone2012-03-06
Sökning på del av kursnamnEveryone2012-03-06
Sökning på kurskodEveryone2012-03-05
Sökning på personEveryone2012-03-05
Sökning på sal/lokalEveryone2012-03-05
opiuqweproiuqpwoiuerpoqiuwerEveryone2014-11-14

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
AnvändartesterEveryone2012-03-05
KTHB 24 febEveryone2012-03-05
Användartest på KTHB - frågor att ställaEveryone2012-02-24
Rådata - frågor användarundersökningEveryone2012-02-24
Telefonintervju med Uppsala universitet 7 mars 2012Everyone2012-03-08
Utvärdering av system för öppen backlogEveryone2012-07-03
AnvändningsfallEveryone2012-01-23
Genomgång 20130130Logged in users2013-01-31
KTH maven-repositoryLogged in users2012-09-04
Länkar till delkomponenter och systemEveryone2012-11-06
PM planeringsmötenEveryone2013-01-30
Planering 20121115Everyone2013-01-30
Prioritering av informationEveryone2012-03-08
Vad ska vi indexera / inte indexera?Everyone2012-03-05
Viktiga datakällor som söktjänsten behöverEveryone2012-03-05
Prototyper och gränssnitEveryone2012-03-05
AutocompleteEveryone2012-04-26
Version 1Everyone2012-04-26
Synonymer (Crowdsource:ning)Everyone2012-04-26
Version 1Everyone2012-04-03
Söksida (SERP)Everyone2012-06-20
Sökträffar (sökvertikaler)Everyone2012-06-05
AnställdEveryone2012-04-26
DokumentEveryone2012-04-26
KursEveryone2012-04-26
LokalEveryone2012-04-26
SupportEveryone2012-04-26
Tankar kring gränssnittEveryone2012-02-20
Filtreringar på sökresultatEveryone2012-02-20
Vad är det som ger ett sök trovärdighet?Everyone2012-06-05
Sammanfattning av sprintarLogged in users2012-05-31
SystemskisserEveryone2012-05-25
SystembeskrivningarEveryone2012-05-31
Systemskiss för referensmiljönEveryone2012-05-25
SökvertikalerEveryone2012-03-28
Teknisk dokumentationEveryone2012-07-06
MonitoreringEveryone2012-10-16
Play with New RelicEveryone2012-11-06
Sökvägar till loggarEveryone2012-09-19
Testdag 2013-06-04Logged in users2013-06-04
War-roomEveryone2012-08-30
NyckelordEveryone2012-09-10
Testdag 2012-08-23Everyone2012-08-30
Vad behövs för en publik betarelease 7/9Everyone2012-09-07
Åtgärdspunkter (post beta-release)Logged in users2012-09-10
SEOLogged in users2012-09-10
Utredningspunkter (hur jobbar GSA:n)Logged in users2013-06-17
Feedback News