Systembeskrivningar

Information

Nedan följer korta beskrivningar av de olika komponenterna/biblioteken/kringsystemen som hör till sökprojektet. Detta för att få en enkel överblick över vilka delar som finns och hur de interagerar. I punktlistan som hör till varje del finns det nyckelord rörande teknik och beroenden som används i respektive del.

Systembeskrivningar

Proxy

Fungerar som filter mellan GSAn och källdatan som skall crawlas. Hanterar t.ex. kanoniska URL:er för att exkludera duplicerat innehåll i indexet.

 • Littleproxy

Synonyms

Kringsystem för att lägga till/redigera/ta bort synonymer som skall gälla i GSA:n. Kan både importera och exportera inlagda synonymer på ett GSA-vänligt format.

 • Play 2.0
 • Twitter bootstrap
 • PostegreSQL
 • Använder auth
 • Driftas på Heroku

API

Gränssnitt mot söktjänsten. Tillhandahåller funktionalitet som går att konsumera av andra tjänster. Möjliggör utveckling av andra system mot KTHs söktjänst.

 • Play 2.0
 • Använder API-wrapper

API-wrapper

Innehåller stödfunktioner som används vid konvertering mellan olika format som används inom söktjänsten. Primärt användningsområde är konvertering mellan svars-XML från GSAn till vårt eget XML- eller JSON-format.

 • Maven
 • Freemarker

Web

Konsumerar XML på vårt eget sökformat och rendererar detta som en SERP. Sköter även anrop för att generera auto complete i söktjänsten.

 • Play 2.0
 • Twitter boostrap
 • Använder API-wrapper

Auth

Hjälpbibliotek för att möjliggöra autentisering mot KTH via CAS. Har stöd för både vanlig användarinloggning och "administratörsinloggning".

 • Play 2.0
 • Använder Jasiq CAS

Rooms

Kringsystem för att publicera information rörande lokaler på KTH.

 • Play 2.0
 • PostgreSQL
 • Driftas på Heroku

GSA dummy

En "låtsas-GSA" som används när ingen riktig motsvarighet funnits tillgänglig.

 • Play 2.0
Feedback News