Aktuellt

Wimanska priset till elektrostudent för exjobb om vattenkraft

Yohanna Karnik Macaya, högskoleingenjörsstudent i elektroteknik vid STH i Haninge, belönas med Wimanska priset på 50 000 kronor för sitt exjobb om vattennivåreglering i Avesta Lillfors.

forskning

Lovande resultat om bioimpedans för tidig upptäckt av stroke

Tekniken med bioimpedans verkar kunna användas till att upptäcka effekterna av en stroke redan i en akut fas. Det visar en ny avhandling vid KTH Skolan för teknik och hälsa.

– Tidig upptäckt och identifiering av akut stroke skulle kunna möjliggöra påbörjad behandling redan i ambulansen och avföra stroke som en av de största dödsorsakerna, säger Fernando Seoane, docent i medicinsk teknik.

aktuellt

KTH-donator fick sittbänk på 90-årsdagen

En ny sittbänk finns numera placerad vid fontänen på KTH:s borggård. KTH:s alumn och donator Rune Jonasson hedrades nyligen med en ceremoni i samband med sin 90-årsdag.

aktuellt

KTH-centrum för medicinsk avbildning invigt i Flemingsberg

Måndagen den 26 oktober invigdes KTH-centret Jonassons centrum för medicinsk avbildning i Flemingsberg. Centret ska ge forskare inom teknik och medicin tillgång till avancerad utrustning för bildmedicinska metoder och mikroskopi.
– Jag hoppas det ska vara det naturliga valet att vända sig till när man behöver bildutrustning för biomedicinska forskning i Stockholmsregionen, sade Örjan Smedby, centrumföreståndare och professor vid KTH Skolan för teknik och hälsa.

Jonasson center för medicinsk avbildning

aktuellt

Han leder Vinnovas nationella medicinsk teknik-satsning från STH

Reidar Gårdebäck är programdirektör för MedTech4Health - Vinnovas storsatsning på medicinsk teknik som ska sätta Sverige på kartan och bidra till innovationer och införandet av ny teknik.

CTMH får programkontor i Vinnovas stora medtek-satsning

Det strategiska innovationsprogrammet MedTech 4 Health, ska få 40 miljoner årligen i tio år av Vinnova för utlysningar inom medicinsk teknik. Programkontoret ska ligga hos Centrum för teknik i medicin och hälsa, CTMH, i Flemingsberg.
– Programmet är en del i ett identitetsskapande och visar att medicinsk teknik är ett prioriterat område, säger Frida Lindberg på CTMH.

utbildning

Kursavslut för prisbelönt uppdragsutbildning på webben

Den webbaserade distansutbildningen "Säker teknik i praktisk sjukvård", har belönats med pris av Svensk användarförening för medicinsk teknik och IT, SAMTIT, vid föreningens årliga kongress.

utbildning

Elektrostudent får hållbarhetspris av SER för sitt examensarbete

Timmy Bergqvist, högskoleingenjörsstudent i elektroteknik, har tilldelats SER-Junior Prize 2015 av Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening för sitt examensarbete "Solenergi med energieffektiva byggnader och kostnadseffektiv lagring". Examensarbetet bedöms bidra till en smart och hållbar samhällsutveckling.

aktuellt

Kommuner i rådslag för att öka Södertörns attraktionskraft

STH:s vice skolchef Björn-Erik Erlandsson deltog i en panelreflektion där aktörer på Södertörn diskuterade hur de tillsammans ska kunna öka regionens attraktionskraft.

samtal med professorn

Tvärvetenskaplig professor med känsla för struktur

Nya professorn Örjan Smedby har ett brinnande intresse för teknik och matematik. Nu byter han den medicinska miljön mot den tekniska.
– Jag får koncentrera mig på den del av forskningen som jag tycker är allra roligast, datorbaserade metoder att bearbeta bilder, säger han.

samtal med professorn

”Medicinsk teknik får inte bara bli kliniska apparater”

Professor Tore J Larsson brinner för bostäder anpassade för alla oavsett ålder eller funktions-hinder och en vård och omsorg utformad utifrån patienten.

- Den viktigaste medicinska tekniken handlar om kommunikationsteknik som ger patienterna det de behöver, säger han.

forskning

KTH i stor EU-satsning för hälsosamt och aktivt åldrande

Det europeiska konsortiet InnoLIFE, där KTH ingår, har fått 700 miljoner euro i EU-medel för att arbeta med innovationer för ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande.
- Det är en jättestor grej, så det är jätteroligt. Nu gäller det att vi är duktiga på att ta fram bra projekt så att vi vinner gehör hos konsortiet och verkligen kommer med, säger Stefan Lundberg, forskare och ansvarig för området Active Aging på KTH.

forskning

Hjärnans utveckling kan påverkas av moderns bakterieflora

Att tarmens bakterieflora påverkar hjärnans utveckling och funktion är känt. Nu har STH-forskare varit med och upptäckt att blod-hjärnbarriären hos möss påverkas av moderns bakterieflora.
–  Det kan få viktiga konsekvenser för förebyggande och behandling av neurologiska sjukdomar, säger Hans Hebert, professor i bioteknik.

samtal med professorn

Hans söker svaret på sjukdomars gåtor i molekylerna

Med elektronmikroskopi undersöker Hans Hebert hur molekyler fungerar baserat på hur de ser ut.
Målet är att  i förlängningen kunna tillverka läkemedel som blockerar de processer som orsakar sjukdomar och tillstånd som smärta, allergi eller demens.

Samtal med professorn

Modell av hjärnan ska minska antalet skalloperationer

Genom simuleringar av hur hjärnan reagerar efter ett slag mot huvudet hoppas professor Hans von Holst minska antalet operationer i framtiden.
– Eftersom det görs många tusen neurokirurgiska operationer varje år kan detta få betydelse för ett stort antal patienter och anhöriga, säger han.

Samtal med professorn

Tekniken, vården och meningen med livet

I framtiden samarbetar sjuksköterskor och ingenjörer för att skapa en ny, hälsoinriktad vård i människors hem. STH:s nyaste professor frågar sig om vi är på väg att bli robotar och om det ligger ett egenvärde i att leva så länge som möjligt.   

forskare berättar

Eliras diagnosmetoder ska förhindra hjärt- och kärlsjukdom

Den 28 oktober berättade Elira Maksuti om sin forskning om diagnosmetoder för hjärta och kärl. Vid halvtidsseminariet medverkade även professor Nikos Stergiopulos från EPFL i Lausanne – en pionjär inom kärlmodellering och simulering.

Crosstalks: Mats Nilsson berättar om sin proteshand

- Min dröm är att skapa en proteshand som härmar en normal hands funktioner fullständigt, säger Mats Nilsson, forskare på Skolan för teknik och hälsa och gäst i Crosstalks på temat mänsklig förbättring.

Med sikte på framtidens hälso- och sjukvård

- Jag tycker inte att Sverige sett till sina intressen i medicintekniken tillräckligt, säger Björn-Erik Erlandsson, vice skolchef på STH, i ett personporträtt i KTH&Co.

Till sidans topp