Samarbete mellan kund och företagshälsovård. Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

Tid: Fr 2017-12-01 kl 10.00

Plats: Sal T1, Hälsovägen 11, Flemingsberg

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Lisa Schmidt , Ergonomi

Opponent: Professor Jan Johansson, LTU

Handledare: Professor Lotta Dellve

2017-12-01T10:00 2017-12-01T10:00 Samarbete mellan kund och företagshälsovård. Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete (Teknik och hälsa) Samarbete mellan kund och företagshälsovård. Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete (Teknik och hälsa)
Till sidans topp