Skolan i siffror

Nedanstående gäller efter 2016 års räkning.

Grundutbildning

 • Civilingenjörsutbildning, 1 program
 • Högskoleingenjörsutbildning, 3 program
 • 1 temautbildning, som utgör öppen ingång till högskoleingenjörsprogram
 • 3 master- och magisterutbildningar
 • Behörighetsgivande utbildningar

Nybörjare

 • 56 nybörjare civilingenjörsprogram - fördelning 59/41 procent kvinnor/män
 • 192 nybörjare högskoleingenjörs - och temautbildningar, fördelning 23/77 procent kvinnor/män
 • 27 nybörjare magisterutbildningar - fördelning 80/20 procent kvinnor/män
 • 55 nybörjare masterutbildning - fördelning 51/49 procent kvinnor/män
 • 321 nybörjare behörighetsgivande utbildningar - fördelning 34/66 procent kvinnor/män

Helårsstudenter och helårsprestationer

 • 846 helårsstudenter
 • 685 helårsprestationer
 • 81 procent prestationsgrad

Examination

 • 16 examinerade civilingenjörer - fördelning 44/56 procent kvinnor/män
 • 44 examinerade högskoleingenjörer - fördelning 16/84 procent kvinnor/män
 • 18 examinerade magisterexamen - fördelning 56/44 procent kvinnor/män
 • 20 masterexamen - fördelning 50/50 procent kvinnor/män
 • 18 examinerade kandidadexamen 44/56 procent kvinnor/män

Forskning och forskarstuderande

 • 11 professorer (inklusive gästprofessorer), varav 3 kvinnor och 8 män
 • 58 aktiva forskarstuderande, fördelning 22 kvinnor och 36 män

Kompetenscentra

 • Centrum för flyg- och rymdfysiologi (SAPC)
 • Jonassons centrum för medicinsk bildbehandling

Ekonomi

 • Ca 192 Mkr i total omsättning, varav 86 Mkr för grundutbildning och 106 Mkr för forskning/forskarutbildning

Personal

 • 128 årsarbetskrafter, 45 kvinnor och 83 män

Lokaliseringar, lokaler

 • Två lokaliseringar – Flemingsberg och Solna
 • Ca 12 500 kvadratmeter total lokalarea
Till sidans topp