Master- och magisterprogram

På Skolan för teknik och hälsa kan du läsa master- eller magisterprogram. Ett av programmen ges på engelska och kan sökas av svenska såväl som utländska studenter.

För att vara behörig att söka till ett magister- eller masterprogram krävs det att du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp, eller motsvarande. För flera program krävs dessutom specifika kurser eller att examen är inom ett relevant område, se respektive program för närmare information.

Internationella masterprogram

I masterprogrammet Medical Engineering studeras fördelarna och begränsningarna i teknik som rör kliniska tillämpningar. Studenterna får nödvändig kunskap för att förbättra och utveckla framtidens medicinska teknik. Patientsäkerhet är en grundläggande del i utbildningen som finns med i alla kurser.

Master's programme in Medical Engineering

Nationella magisterprogram

Magisterprogrammet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling omfattar 60 högskolepoäng. Studenterna ska lära sig att driva utvecklingen och förbättrandet av arbetsmiljö med inriktning mot ett hållbart arbetsliv.

Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling, 60 hp

Magisterprogrammet Ergonomi och människa-teknik-organisation omfattar 60 högskolepoäng. Programmet syftar till att ge en bred insikt i ergonomi/MTO. Programmet ger kunskaper som är direkt applicerbara i tillämpad verksamhetsutveckling och ergonomiskt förbättringsarbete

Ergonomi och människa-teknik-organisation 60 hp

Båda magisterprogrammen kan läsas på hel- eller halvtid och består av sex ämneskurser och ett examensarbete. Ett flertal projektuppgifter ingår.

Till sidans topp