För dig som saknar rätt behörighet

Vid Skolan för teknik och hälsa ges Tekniskt basår och Teknisk bastermin för de som saknar behörighet till KTH:s utbildningar där naturvetenskaplig eller teknisk kompetens är ett krav.

Tekniskt basår, 60 hp

Med start på vår- och höstterminen.

Tekniskt basår är till för dig som saknar behörighet till KTHs utbildningar där naturvetenskaplig eller teknisk kompetens är ett krav. Behörig att söka är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik kurs B/2 eller motsvarande med lägst betyget Godkänd eller 3.

Under två terminer läser du motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. Observera att uppnådda studiepoäng på Teknisk basår inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

När du har klarat alla kurser på basåret har du möjlighet att få en garantiplats på något av KTHs program. Valet sker i slutet av basårsutbildningen och urvalet sker på basis av dina prestationer under året (arkitekturskolan samt kandidatprogram undantagna).

Var studerar jag?

Tekniskt basår ges vid Campus Flemingsberg.

Tekniskt basår 60 hp

Teknisk bastermin 30 hp

(Basårets termin 2), med start på vårterminen och höstterminen 2009.

Om du redan har godkänt betyg i matematik C alternativt 3b eller 3c, fysik A alternativt 1a eller 1b och kemi A alternativt kemi 1 kan du söka till basårets andra termin. Du söker då till Teknisk bastermin 30 hp. De regler för val av och urval till KTHs utbildningsprogram som gäller för Tekniskt basår gäller också för Teknisk bastermin 30 hp.

Om du klarat alla basterminens kurser har du möjlighet att få en garantiplats på någon av KTHs civil- eller högskoleingenjörsutbildningar. Observera att uppnådda studiepoäng på Teknisk bastermin inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

Var studerar jag?

Teknisk bastermin 30 hp poäng ges vid Campus Flemingsberg.

Teknisk bastermin 30 hp

Teknisk bastermin 35 hp för speciella inriktningar

Med start på höstterminen

I kombination med utbildningen Teknik och ekonomi 180 hp ges en behörighetsgivande bastermin på 35 hp. Du som har Matematik C alternativt 3c eller 3b eller motsvarande med lägst betyget Godkänt, 3 eller E kan söka.
Val av inriktning/prohgram  gör du under våren  när du läser Teknik och ekonomi..

Bastermin 35 hp ger dig endast garantiplats till högskoleingenjörsutbildningarna Teknik och Ekonomi med start på vårterminen. Observera att uppnådda studiepoäng på Bastermin 35 hp inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

Var studerar jag?

Teknisk bastermin 35 hp inför Teknik och ekonomi ges vid Campus Flemingsberg.

Teknik och ekonomi 180 hp

Till sidans topp