Till innehåll på sidan

Teknisk kemi, civilingenjör 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Teknisk kemi på KTH ger dig expertkunskaper som du kan använda för att lösa utmaningar inom exempelvis miljö, energi, material och läkemedel. Utbildningen är utvecklad tillsammans med industrin för att du ska få arbeta med aktuella samhällsfrågor. Du får möjlighet att vara delaktig i världsledande forskning och möta entreprenörer från KTH:s Greenhouse Labs där unga nystartade kemiföretag samlas.

Grön glob på mossa - Miljökoncept.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
10 augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik 16%
Fysik 5%
Programmering 5%
Kemiteknik 42%
Bioteknik 3%
Breddande färdigheter 3%
Valbar kurs eller inriktning 13%
Projekt/Examensarbete 13%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med teknisk kemi

Teknisk kemi är en kombination av kemi och teknik och ligger till grund för förståelse av kemiska processer i allt från människokroppen till atmosfären. För att en fossilfri ekonomi ska vara möjlig behöver vi kunna ersätta plast och använda biobaserade material i allt från förpackningar till byggnader, bilar och flygplan. För att alla människor ska ha möjlighet till rent vatten behöver vi effektiva metoder för vattenrening och för att minska klimatpåverkan behöver vi nya typer av bränslen baserade på förnybara råvaror. I alla dessa fall är kunskaper i teknisk kemi en viktig nyckel för att lösa dagens och framtidens utmaningar.

Utbildning

Utbildningen gör dig till en ingenjör med bred kompetens och specialkunskap inom teknisk kemi – en efterfrågad kombination på arbetsmarknaden idag. Teori och praktik varvas så att du på djupet förstår varför olika saker händer i en reaktion och hur du påverkar varje steg. För att bli en bra ledare ingår projektledning och för att du ska kunna skapa nya hållbara lösningar diskuteras hållbar utveckling i många kurser utifrån olika perspektiv. Du får även möjlighet att vara delaktig i KTH:s forskning eftersom laborationer och projektuppgifter skapas från aktuella forskningsprojekt. Under år fyra och fem får du en spetskompetens inom vald masterutbildning och det finns stora möjligheter till utlandsstudier.​​​​​​​

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Kemi, bioteknologi och hälsa 

Se vårt webbinarium från Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Webbinariet fokuserar på att besvara på frågor kring skolans utbildningar.

Jobb och framtid

Studierna förbereder dig för en framtid med många spännande karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Du kan arbeta i företag och organisationer som projektledare, teknisk expert, miljö- och kvalitetschef, forskare, utbildare, teknisk konsult, produktutvecklare eller doktorand. Oavsett om du vill jobba som specialist eller starta eget företag har du en viktig roll i att utveckla de flesta branscher i en mer hållbar riktning.

På KTH finns en stark och växande forskning inom kemi där det finns stora möjligheter att doktorera. Efter det står hela världens forskningsmiljöer öppna.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Teknisk kemi för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringarna. Du får lära dig hur du utvecklar framtidens hållbara lösningar för bland annat miljövänlig industri, framtidens energilagring, avancerade material och kosmetika.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen är varierad och innehåller föreläsningar, övningar, projekt och mycket praktiskt labbarbete. Generellt består varje kurs först av föreläsningar där teorin presenteras och sedan följer en övning där du tillsammans med andra får arbeta med teorin och lösa problem. Slutligen testas kunskaperna antingen i laborationer eller i projektform där du löser en större uppgift tillsammans med andra i grupp. Teknisk kemi har ett nära samarbete med företag och forskargrupper och studenterna får ofta lösa verkliga problem i projekten.

Utbildningen har en god studiemiljö där de många laborationerna och gruppövningarna bidrar till en stark sammanhållning. Könsbalansen på utbildningen är jämn med ungefär lika många kvinnliga som manliga studenter.

Lärare berättar: "Det finns kemi mellan industri och hållbarhet" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Teknisk kemi tillhör du Kemisektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Kemisektionens hemsida ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen har du möjlighet att tillbringa en eller två terminer vid något av världens bästa universitet i bland annat England, Schweiz, USA, Singapore och Australien. Du har även möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. Du kan även göra examensarbete på till exempel ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Ikon med mobiltelefon och brev. Grafisk illustration.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-10-12