Samverkan

CSC-skolan bedriver samverkan med flera olika samhällsaktörer. Skolans forskargrupper har omfattande samarbeten med näringsliv och industri, framför allt genom våra centrum och ett tjugotal Europaprojekt där samarbeten sker med över 50 företag.

Till sidans topp