Samverkan – Rätt kunskap utvecklar samhället

CSC har både den spets och bredd som gör oss till en bra partner, här ryms forskning på såväl grund- som tillämpad nivå som möter verkliga samhällsproblem och utmaningar. Allt med en vetenskaplig excellens och i samverkan med det omgivande samhället, både vad gäller utbildning och forskning.

Skolans forskargrupper har omfattande samarbeten med näringsliv och industri, framför allt genom våra centrum och ett tjugotal Europaprojekt där samarbeten sker med över 50 företag.

CSC rymmer de flesta ämnen som är drivande i dagens digitalisering. Vår spets finns inom högaktuella områden som social robotik, sensorer, storskaliga beräkningar och datasäkerhet. Samtidigt som vi har en bredd inom datavetenskap och kommunikation.

Internationellt är KTH en eftersökt forskningspartner i hela kedjan från att skapa en gemensam teknisk infrastruktur till den öppna mjukvara som krävs för att tolka, analysera och visualisera den data som genereras i användarvänliga gränssnitt. Till exempel är det CSC:s kunskap inom högpresterande datorer som söks när Europa bygger en infrastruktur för storskaliga beräkningar: PRACE. Ett nätverk som har kallats ett CERN för beräkningskraft. I EU:s flaggskeppsprojekt Human Brain Project deltar vi med spetsforskning i beräkningsbiologi.

KTH:s mål är att samverkan ska vara en naturlig del av utbildningen. I en långsiktig och kontinuerlig dialog med strategiska partners och företag arbetar vi för att stärka samhällsrelevansen. Ett exempel är CSC:s kurs i mjukvarukonstruktion där alla datalogistudenter tar sig an ett projektförslag från deltagande företag. Även majoriteten av våra studenters exjobb görs med en beställare från industrin. Företag kan även bidra till den högre undervisningen genom helt egna fördjupningskurser på masternivå.

KTH:s forskningsmiljöer och centrum är naturliga plattformar för samverkan. Ett exempel är CSC:s visualiseringsstudio VIC som är ett resultat av en strategisk satsning från KTH som sedan utvecklats med hjälp av donationer och samarbeten. Här drar företag och organisationer, som SAAB, Microsoft, Tobii och dataspelsbranschen, nytta av studenternas kreativitet och kunskap i utbyte mot innovativ teknik och nya programvaror.

Vid Parallelldatorcentrum (PDC) finns ett av Sveriges mest kraftfulla datorkluster för verkligt beräkningstung forskning och simulering. PDC är ett nationellt center med finansiering från både akademi och industri öppet för forskare från hela EU.

CSC har ett framgångsrikt samarbete med många av Sveriges internationellt ledande dataspelsföretag. Hit söker sig företag som KING, DICE och Avalanche Studios för att utbyta teknik och kunskap, samtidigt som våra forskare och studenter blir basen för deras rekrytering.

Till sidans topp