Centra

Wireless@KTH

Centret svarar för utbildning och forskning inom trådlös och mobil kommunikation. Centret ska vara en mötesplats för näringslivet och forskarvärlden.

Electrumlaboratoriet

Electrumlaboratoriet erbjuder kompletta processer för nano- och mikrofabrikation. Laboratoriet drivs av KTH och Acreo.

Till sidans topp