Skolchefsråd

Skolchefsrådet leds av rektor och består av rektor, prorektor, förvaltningschef och skolchefer.

Främre raden: Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Muriel Beser Hugosson
Bakre raden: Jens Zander, Mikael Lindström, Anders Lundgren, Jan Wikander
Frånvarande: Leif Kari

I skolchefsrådet handlas skolspecifika frågor och möten hålls varannan vecka.

Till sidans topp