Skolchefsråd

Skolchefsrådet leds av rektor och består av rektor, prorektor, universitetsdirektör och skolchefer.

Januari 2018 Foto: Jann Lipka

Främre raden: Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Muriel Beser Hugosson
Bakre raden: Jens Zander, Mikael Lindström, Anders Lundgren, Jan Wikander
Frånvarande: Leif Kari

I skolchefsrådet handlas skolspecifika frågor och möten hålls varannan vecka.

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-08-31