Skolchefsråd

Skolchefsrådet leds av rektor och består av rektor, prorektor, universitetsdirektör och skolchefer.

Januari 2020 Näsby Slott Foto: Jann Lipka

Ann Lantz (vice skolchef för EECS-skolan), Pär Jönsson, Sigbritt Karlsson, Mikael Östling, Muriel Beser Hugosson, Kerstin Jacobsson, Mikael Lindström, Sandra di Rocco

I skolchefsrådet handlas skolspecifika frågor och möten hålls varannan vecka.

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-01-12