Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 47 2019 Show in My Schedule
Fri 22 nov 08:00-10:00 Lecture 17 - P2 Hello-World Demos
HT 2019 agi20
Lecture Teachers: Mario Romero Vega
Location VIC-studion
Week 48 2019 Show in My Schedule
Fri 29 nov 10:00-12:00 Lecture 18 - P2 Sprint 1 towards Open House
HT 2019 agi20
Lecture Teachers: Mario Romero Vega
Location VIC-studion
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 13:00-15:00 Lecture 19 - P2 sprint 2 towards Open House
HT 2019 agi20
Lecture Teachers: Mario Romero Vega
Location VIC-studion
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 13:00-15:00 Lecture 20 - P2 sprint 3 towards Open House
HT 2019 agi20
Lecture Teachers: Mario Romero Vega
Location VIC-studion
Fri 13 dec 15:00-19:00 Examination
HT 2019 agi20
Examination Teachers: Mario Romero Vega
Location VIC-studion
Feedback News