News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2016
Teacher Mario Romero Vega posted 14 December 2016
 
April 2016
Teacher Mario Romero Vega posted 11 April 2016
 
December 2015
Teacher Mario Romero Vega posted 8 December 2015
 
October 2015
Teacher Mario Romero Vega posted 12 October 2015
 
Teacher Mario Romero Vega posted 8 October 2015
 
September 2015
Teacher Mario Romero Vega posted 22 September 2015
Teacher Mario Romero Vega edited 22 September 2015

News 2015/09/22 Plans for ForskarFredag 2015:

Lecture 8 Sep 22 We practicesd presenting, demoing, and answering questions for ForskarFredag. You need to practice observing and inquiring. 

Schedule:

1.Start packing in VIC at 15:00 on Thursday and the truck leaves for Debaser at 16:30. Mad Sand needs more time.

2. At least 3 group members per group at 8:00 on Friday

3. Start packing at Debaser around 15:30 and truck comes back to VIC KTH at 17:00.

 
Teacher Mario Romero Vega posted 22 September 2015
 
Teacher Mario Romero Vega posted 17 September 2015
 
Teacher Mario Romero Vega posted 8 September 2015
 
Feedback News