News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2019
under
HT 2019 agi20
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
 
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
Teacher Mario Romero Vega edited 22 August at 15:33

FöreläsningLecture 20 - P2 sprint 3 towards Open House

 
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
Teacher Mario Romero Vega edited 22 August at 15:31

FöreläsningLecture 19 - P2 sprint 2 towards Open House

 
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
Teacher Mario Romero Vega edited 22 August at 15:24

FöreläsningLecture 18 - P2 Sprint 1 towards Open House

 
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
Teacher Mario Romero Vega edited 22 August at 15:22

FöreläsningLecture 17 - P2 Hello-World Demos

 
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
Teacher Mario Romero Vega edited 22 August at 15:20

FöreläsningLecture 16 - Project 2 Proposals

 
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
Teacher Mario Romero Vega edited 22 August at 15:15

DatorlaborationLectures 13 & 14 - review of Tekniska Museet and P1, Group forming and brainstorming for P2

 
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
Teacher Mario Romero Vega edited 22 August at 15:19

FöreläsningLecture 15 - working towards P2 proposals

 
Scheduling staff created event 12 June at 05:03
Teacher Mario Romero Vega edited 22 August at 15:14

FöreläsningLecture 12 - AGI19 at Tekniska Museet

 
Feedback News