Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2016-09-12
Kursdata & kursanalysAdministrators2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
AGI12Everyone2017-08-29
Open HouseEveryone2017-05-04
AGI13Everyone2017-08-29
Open HouseEveryone2017-05-04
AGI14Everyone2015-04-22
AGI14 Comic Con GamexEveryone2016-09-05
AGI14 ForskarFredagEveryone2016-09-05
AGI14 Lecture SlidesEveryone2014-12-02
AGI14 Open HouseEveryone2016-09-05
AGI14 ResourcesEveryone2014-09-29
AGI15Everyone2016-08-30
AGI15 Comic Con GamexEveryone2015-10-27
AGI15 ForskarFredagEveryone2015-10-07
AGI15 Lecture SlidesEveryone2015-11-17
AGI15 Open HouseEveryone2016-09-07
AGI15 ResourcesEveryone2015-09-01
AGI16Everyone2016-08-30
AGI16 Comic Con StockholmEveryone2016-11-06
AGI16 ForskarFredagEveryone2016-10-10
AGI16 Lecture SlidesEveryone2017-02-01
AGI16 Open HouseEveryone2020-04-12
AGI16 ResourcesEveryone2016-09-06
AGI17Everyone2017-12-08
AGI 17 Open HouseEveryone2019-08-22
AGI17 Forskar FredagEveryone2017-10-03
AGI18Everyone2018-10-19
AGI18 Open HouseEveryone2019-09-02
AGI18 at Tekniska MuseetEveryone2019-08-20
AGI19Everyone2019-12-02
AGI19 @ TekniskaEveryone2019-11-05
AGI19 Open HouseEveryone2020-02-13

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
AGI14 WikiEveryone2014-09-02
AGI16 WikiStudents2016-09-05
Feedback News