Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknik och ekonomi, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Teknik och ekonomi på KTH passar dig som vill kombinera kunskap inom företagsekonomi och teknik men ännu inte vet vilket spår du ska välja. Programmet är en öppen ingång för högskoleingenjörsstudier som börjar på vårterminen, till skillnad från andra program. Som högskoleingenjör med ekonomikunskap kan du vara en viktig länk mellan tekniska och ekonomiska perspektiv i samhällsutvecklingen.

Kvinna framför plakat där idéer satts upp.

VIKTIGA DATUM 2024/25

16 september: Anmälan öppnar
15 oktober: Anmälan stänger
2 december: Sista kompletteringsdag
10 december: Antagningsbesked 1
16 december: Sista svarsdag
19 december: Antagningsbesked 2
Början av januari 2025: Obligatoriskt upprop
Mitten av januari 2025: Programstart

Överblick över utbildning

Industriell ekonomi 17%
Valbar kurs eller inriktning 75%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med andra program

Jämför med andra program  

Möjligheter med teknik och ekonomi

Kunskap om hur ekonomi och teknik samverkar är viktig för att lösa samhällets utmaningar. Som ingenjörsstudent på KTH utvecklar du din kompetens om hur teknik fungerar, används och kan utvecklas innovativt i olika företag och organisationer i samhället. Med en kombination av kunskap inom teknik och ekonomi har du möjlighet att på kreativa sätt jobba med lösningar för en hållbar utveckling.

Utbildning

KTH:s högskoleingenjörsutbildningar är yrkesprogram som ger en teknisk kompetens som behövs inom de flesta branscher idag. Du blir en problemlösande ingenjör med god förståelse för hur ekonomi och teknik gemensamt är grunden för en verksamhets utveckling. Utbildningen fokuserar den första terminen på kurser i ekonomi. Till den andra terminen väljer du att fördjupa dig inom en av teknikinriktningarna Data-, Elektro-, Kemi-, Byggteknik eller Medicinsk teknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som är vanligt att utföra genom att bearbeta en frågeställning från en extern organisation, ofta ett företag, som du löser som fördjupning av dina studier och tillämpning av det du lärt dig på KTH.

Inriktningar

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad. Du har möjlighet att börja jobba direkt efter examen, men du får även en bra grund för fortsatta studier på en magister- eller masterutbildning.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

En kort presentation om Teknik och ekonomi 

Medverkande lärare och programansvarig Peter Sillén tillsammans med KTH-studenterna Andréa och Erik. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Efterfrågan och behovet av högskoleingenjörer är stabilt både i Sverige och utomlands. Du har därför goda möjligheter att söka dig till olika branscher och yrkesinriktningar. Du kan jobba med tillämpning av teknik inom exempelvis:

  • data och digitalisering av produkter och tjänster
  • vård och hälsa med medicinsk teknik
  • bygg- och anläggningsproduktion 
  • tillämpningar av elektroteknik och energiproduktion
  • kemiteknik med tillämpning inom hållbarhet, miljöskydd, läkemedel, livsmedel, färg och vattenfrågor.

Med kompetens inom teknik och ekonomi kan du vara den länk som ser till att en organisation är innovativ och konkurrenskraftig – och samtidigt bidra till att lösa utmaningar i samhällets utveckling.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Teknik och ekonomi för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion. Du utvecklar kompetens om ”ekonomi” i ordets grundbetydelse ”att hushålla med resurser”, och lär dig att:

  • Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
  • Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
  • Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Antalet studenter på programmet är begränsat och du har därför goda förutsättningar att lära känna dina studiekamrater. Programmets första termin genomförs i KTH:s nya byggnad Technology for health på Campus Flemingsberg. Flemingsberg är ett växande campus där du även finner Södertörns Högskola, Röda Korsets Högskola, Polishögskolan, Karolinska Institutet och Huddinge Sjukhus, med spännande samverkan mellan forskning, undervisning, entreprenörskap och samhälle.

Därefter studerar du följande fem terminer på din valda teknikinriktning. Vilket av KTH:s campus du befinner dig på beror då på vilken inriktning du väljer. Förutom Flemingsberg har KTH campus i Kista, Södertälje och på Vallhallavägen i centrala Stockholm.

Lärare berättar: "Bli teknikkunnig med förståelse för ekonomi också" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Teknik och ekonomi tillhör du första terminen Ingenjörssektionen Flemingsberg. Vilken sektion du tillhör resterande terminer beror på den inriktning du väljer inför termin 2. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Ingenjörssektionen Flemingsbergs hemsida

THS anordnar även en studentmottagning under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Att få erfarenhet av utbytesstudier kan förbereda dig för arbete och kontakter med andra länder. Studenter uppmuntras därför att ta tillvara på de möjligheter som finns och läsa en termin vid något av KTH:s många partneruniversitet runt om i världen. Ibland kan det även inkludera en fältstudie eller att medverka i projekt med företag eller att skriva examensarbete utomlands.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Campus KTH Flemingsberg.

KTH Flemingsberg

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12