Användbarhetscoachning

På en övergripande nivå ska projektet öka fokus vid Försvarets Materielverk (FMV) på användbarhet coh användarcentrerad utveckling av IT-system och i verksamhetsförändringsprojekt. Mer specifikt provar projektet att genom användbarhetscoaching som metod stötta och stärka organisationens användbarhetsexpert i sin roll inom myndighetens utvecklingsprojekt och för att stärka organisationens fokus på användbarhet och human factors. Genom samtalsmetodik och direkta stödinsatser i projekt bistår vi i organisationens användbarhetsarbete och vidareutvecklar och provar användbarhetscoaching som metod.

Projektledare och kontaktperson: Jan Gulliksen

Projektet finansieras av FMV och pågår 2013 - 2014

Till sidans topp