Push-based low-latency solution for Tracked Resource Set protocol


Examensarbete presentation

Tid: Ti 2017-08-22 kl 13.00

Föreläsare: Xufei Ning

Plats: Seminar room Grimeton at CoS, Electrum, elevator B, 4th floor, Isafjordsgatan 22, Kista

Nuvarande inbyggda system kräver en mängd olika program och verktyg för att stödja dess utveckling. Dessutom är de flesta av dessa programvara och verktyg fristående applikationer. De är oanslutna och deras data kan vara inkonsistent och duplicerad. Detta medför ökad heterogenitet och ökar komplexiteten i utvecklingsmiljön.

För att hantera denna situation används verktygsintegrationslösningar baserade på Länkad Data, eftersom de ger en skalbar och hållbar integrationslösning för olika tekniska verktyg. Olika system kan komma åt och dela data genom att följa den Länkad Data-baserade tjänsten Open Service for Lifecycle Collaboration (OSLC). OSLC använder TRS-protokollet (Tracked Resource Set) så att en server kan exponera en resursuppsättning och för att möjliggöra för en klient att upptäcka en resurs i resursuppsättningen.

TRS-protokollet använder för tillfället pull-metoden så att klienten kan uppdatera sin data och synkronisera med servern. Denna metod är emellertid ineffektiv och tidskrävande. Vidare kan en högfrekvensdriven pull-metod införa en extra börda på nätverket och servern, medan lågfrekvensdriven ökar systemets latens (som ses av klienten).

I det här examensprojektet implementerar vi en pushbaserad låg latenslösning för TRS-protokollet. Den teknik som används är Message Queue Telemetry Transport (MQTT). TRS-servern använder MQTT för att pusha uppdateringspatchen (som kallas ChangeEvent) till TRS-klienten. Därefter uppdaterar klienten dess innehåll enligt denna ChangeEvent. Vilket resulterar i att TRS-klienten synkroniseras med TRS-servern i realtid.

Dessutom utvecklas en TRS-adapter för Atlassians JIRA som är ett välanvänt projekt och problemhanteringsverktyg. JIRA-TRS-adaptern tillhandahåller en TRS-leverantör med möjlighet att dela data via JIRA med annan programvara eller verktyg som använder TRS-protokollet.

Dessutom utvecklade vi en simulator för att simulera verksamheten i JIRA under en tidsperiod (specifikt skapa, ändra och ta bort åtgärder rörande problem) och en validator för att kontrollera om data i TRS-klienten matchar data i JIRA.

En utvärdering av det pushbaserade TRS-systemet visar en genomsnittlig synkroniseringsfördröjning på cirka 30 millisekunder. Detta är en stor förändring jämfört med det ursprungliga TRS-systemet som synkroniseras var 60:e sekund.

Nyckelord: Länkade data, Open Services for Lifecycle Collaboration, Tracked Resource Set, JIRA, Message Queue Telemetry Transport, push-teknologi

2017-08-22T13:00 2017-08-22T13:00 Push-based low-latency solution for Tracked Resource Set protocol Push-based low-latency solution for Tracked Resource Set protocol
Till sidans topp