Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Cecilia Williams

Professor i proteomik

Om Cecilia Williams forskningsområde:

Cancer utvecklas när centrala gener i en cell muteras. Då kan cellen börja växa okontrollerat och bilda en tumör. Det som är farligast är när enstaka celler från tumören får kapacitet att ta sig runt i kroppen och bilda metastaser. Sådana celler benämns ibland cancer-stamceller. För att behandla cancer behöver vi förstå, förändra eller få bort dessa celler.

Cecilia Williams och hennes forskargrupp studerar bland annat molekylära signalvägar som regleras av hormonet östrogen. Östrogen ökar risken för bröstcancer men tycks samtidigt skydda mot tarmcancer. Större förståelse för denna mekanism på molekylär nivå skapar möjligheter att kunna skydda och behandla mot både bröstcancer och tarmcancer. Cellernas aktörer är proteiner, vi har 23 000 unika proteiner, som var och en kan finnas i olika former. KTH ligger i framkant när det gäller att utveckla nya tekniker för att studera de komponenter som styr cellerna: dna, rna och proteiner. Dessutom är KTH genom Science for Life Laboratory säte för en av världens största satsningar för att kartlägga alla människans proteiner, The Human Protein Atlas. Genom att kombinera dessa tekniker med hypotesdriven cancerforskning är förhoppningen att bidra till genombrott inom cancerbehandlingen. Arbetet görs i samarbete med andra forskare på KTH, Karolinska Institutet och Texas Medical Center.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams