Till innehåll på sidan

Val Zwiller

Professor i tillämpad fysik

Om Val Zwillers forskningsområde:

Val Zwillers forskningsområde ligger i gränssnittet mellan grundläggande fysikvetenskap och nanoteknologi. Målet med forskningen är att demonstrera kvantbeteenden och designa nya komponenter som fungerar i nanoskala, till exempel komponenter och system som kan skicka en enda foton, ljuspartikel, i taget genom en optisk fiber. Det skapar bland annat möjligheter till effektivare kommunikation som kräver mindre energi och därmed blir billigare. När kommunikationen koncentreras till enstaka fotoner blir den dessutom avlyssningssäker.

Val Zwiller och hans forskargrupp kombinerar kvantoptik och nanovetenskap i sitt laboratorium. De nya komponen- terna utvecklas med hjälp av avancerade nanofabrikationstekniker och uppvisar nya kvantbeteenden som »singelfotoner« eller par av omspunna fotoner. Utöver den här generationen nya ljustillstånd utvecklar forskargruppen fotondetektorer baserade på supraledande nanostrukturer för att få fram nya funktioner.

Forskningen kommer på sikt att leda till nya kvantkännande teknologier där generering och detektion av ljus på singel-fotonnivå kommer att möjliggöra effektivare och mer precisa mätningar samt nya beräknings- och kommunikationsverktyg.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams