Till innehåll på sidan

Hans Westlund

Professor i urbana och regionala studier

Om Hans Weslunds forskningsområde:

Städer och regioner är komplexa kluster av en mängd olika verksamheter. Städer kan beskrivas i termer av ekonomiska, ekologiska, tekniska, sociala och kulturella nätverk som är lokaliserade på samma ställe och utvecklas i interaktion med varandra.
Hur kan dessa komplexa organismer fungera? Ett svar är att det sker i både spontana och organiserade samspel mellan ekologi, marknad, planering och styrning (governance). Dagens forskning har gett mycket detaljerad kunskap om stadens olika delar och processer, men en övergripande »stadsvetenskap« (a science of cities) saknas fortfarande.

Hans Westlunds forskning handlar om att förstå det kom-plicerade samspelet mellan olika aktörer och faktorer som driver städers och regioners utveckling. Syftet är att förbättra planeringens och styrningens metoder och verktyg för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Hans Westlund har lanserat begreppet »multidimensionellt entreprenörskap« för att understryka behovet av nytänkande och innovationer inom alla samhällssektorer. Hans forskning visar betydelsen av att bygga ett socialt kapital, nätverk inom och mellan olika grupper av samhällsaktörer, för att bidra till städers och regioners hållbara utveckling.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams