Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Roberto Bresin

Professor i medieteknik

Om Roberto Bresins forskningsområde:

Roberto Bresin forskar inom ljud och musik. Det är ett i högsta grad multidisciplinärt område som omfattar hela kedjan av ljud- och musikkommunikation. I forskningen används en rad olika metoder och discipliner som spänner över både naturvetenskap och humaniora.

Bresin och hans forskargrupp undersöker de grundläggande principer som definierar sambandet mellan perception och handling. Det är dessa principer som möjliggör människa-maskininteraktion baserad på ljud, och dess samspel med andra sinnen, till exempel hörsel, syn, rörelse och känsel/haptik. Forskningsresultaten har tillämpningar inom design av nya sätt att använda ljud i interaktion med våra sinnen.

Forskningen behandlar kommunikation av känslor i musik, och hur de kan kodas genom att manipulera akustiska parametrar som tempo, ljudnivå och artikulation. Bresin undersöker också ljudsättning, det vill säga återgivning av information med hjälp av ljud. Ljudsättning används av forskargruppen till exempel för att ge feedback i realtid till elitidrottare om deras rörelser, att uttrycka kvaliteter i  dansares kroppsrörelser samt studera barns rörelser. Delar av forskningen har också gett resultat i form av permanenta interaktiva installationer i museer som Tom Tits Experiment i Södertälje.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams