Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Patrik Henelius

Professor i teoretisk fysik

Om Patrik Henelius forskningsområde:

Magnetiska material har otaliga tillämpningar inom allt från elektriska motorer och generatorer till datalagring och fältsensorer. Patrik Henelius studerar en klass magnetiska material som är frustrerade. Med det menas att materialets inneboende magnetiska moment inte kan enas om i vilken riktning de ska peka, till skillnad från exempelvis en ferromagnetisk kylskåpsmagnet. Frustrationen leder till en rad fascinerande fenomen. Man har till exempel funnit en version av magnetiska monopoler (laddningar) i en grupp frustrerade »spinn-is«-material. Det bedrivs mycket grundforskning internationellt för att studera egenskaperna hos dessa frustrerade magneter, men forskningsområdet är relativt nytt och än så länge finns få teknologiska tillämpningar. Framtida applikationer för magnetiska monopoler är dock tänkbara, då mycket av dagens teknologi är baserad på elektricitet.

Henelius arbetar nära experimentella grupper som odlar och studerar kristaller av relevanta material. Utifrån förståelsen för materialens struktur och de experimentella mätresultaten görs analytiska och numeriska beräkningar för olika fysikaliska modeller som man tror beskriver materialen. Målsättningen är att kunna beskriva dessa komplicerade material med så enkla modeller som möjligt.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams