Till innehåll på sidan

Sebastian Meijer

Professor i vårdlogistik

Om Sebastian Meijers forskningsområde:

I framtidens vård sätts patienten mer i centrum, vilket kräver samordning av alla vårdleverantörer. Då kan logistiska principer vara ett stöd om de är utvecklade för de komplexa system som vården består av.

Kan vi utveckla kontrollrum som stödjer kontinuerliga vårdsystem och som integrerar medicinsk, social och prak- tisk vård och omsorg? Vad ska man göra med värden som patienten själv mäter med hjälp av sensorer i smarta telefoner och mobila enheter? Detta kan dramatiskt förbättra hemvården, särskilt för äldre och kroniskt sjuka, och bli verklighet i »smarta« städer.

Sebastiaan Meijers forskargrupp använder sig främst av spelsimulering och andra interaktiva metoder för att utveckla användningen av logistiska metoder inom vårdsektorn. En viktig fråga inom forskningsområdet är att få sjukvårdens resurser och dyr utrustning att användas på ett effektivt sätt. Det kräver utformning av produktionskedjor som utnyttjar människor och maskiner optimalt. Det här görs redan framgångsrikt på specialiserade sjukhus, men är svårare i situationer där många olika typer av vård ges. Integrerade sjukvård- system för storstadsregioner kräver dessutom en samordning mellan en rad olika institutioner och aktörer för att få en resurseffektiv genomströmning av patienter.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams