Till innehåll på sidan

Yen-Hsi Tsai

Professor i numerisk analys

Om Yen-Hsi Tsais forskningsområde:

Yen-Hsi Tsai forskar inom områdena tillämpad matematik, numerisk analys och teknikvetenskapliga beräkningar. Hans forskning har tillämpningar inom allt från vågutbredning, avbildning och materialvetenskap till robotteknik. Forskningen drivs också av ett matematiskt intresse för geometri, fria randproblem och oscillerande funktioner. Resultaten bidrar till att övervinna de utmaningar som uppstår när lösningar utvecklar så kallade singulariteter, och när lösningarna omfattar ett brett spektrum av skalor. Vanligtvis är beräkningar av dessa problem genom direkta numeriska simuleringar med konventionella metoder omöjliga på grund av de stora beräkningskostnaderna.

Ambitionen är att utveckla enkla, eleganta och användbara numeriska algoritmer som möjliggör ökad förståelse för de berörda fenomenen samt att upptäcka ny kunskap. Yen- Hsi Tsai deltar också i ett projekt inom elektronmikroskopi tillsammans med andra forskare på KTH och Karolinska Institutet. Han samarbetar också med forskare i en rad andra länder i Europa samt i Japan, Taiwan, Kanada och USA.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams