Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Viktoria Martin

Professor i energiteknik

Om Viktoria Martins forskningsområde:

Energiteknik är ett brett område där strävan efter ett uthålligt energisystem på regional och global nivå driver utveckling och innovation. Termisk energilagring, lagring av värme och kyla, fungerar som en buffert av energi mellan en energikälla och samhällets behov av energiservice. Genom att lagra värme och kyla för till exempel komfort i byggnader kan vi enklare använda förnybara energialternativ som solvärme och frikyla (där man nyttjar kylan i berg och mark till att kyla rumsluften). Även värmepumpar och kylmaskiner kan fungera mer effektivt om lager utjämnar laster i systemet.

För kyla- och värmelagring är det möjligt att använda fasomvandling där material smälter och stelnar. Viktoria Martins forskargrupp har sedan 15 år tillbaka utvecklat värme-/kyllager baserade på så kallad pcm-teknik (från engelskans Phase Change Materials, fasändringsmaterial). Värmen som omsätts när ett material smälter (lagrar värme) och stelnar (laddar ur värme, alternativt lagrar kyla) är stor per kilo material och volymenhet.

Med rätt val av material kan man lagra värme vid vilken temperatur som helst, och med rätt design fås ett kompakt energilager som inte tar så stor plats. Forskningen drivs i nära samarbete med internationella nätverk av forskningsinstitut och industrier.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams