Till innehåll på sidan

Stefan Hrastinski

Professor i medieteknik

Om Stefan Hrastinskis forskningsområde:

Ämnet medieteknik är mångvetenskapligt och innefattar teknik och metoder för att stödja mänsklig kommunikation. Stefan Hrastinski är framförallt intresserad av hur internet kan användas för att stödja utbildning och lärande.

Stefan Hrastinski och hans forskargrupp undersöker hur olika tillämpningar av internet kan användas och utvecklas för att skapa sociala lärmiljöer där kommunikation och samarbete uppmuntras. Inom detta forskningsområde ses inte bara läraren som en kunskapskälla, utan även utbildningsdeltagarna. Frågor som forskningen vill besvara är bland annat: Hur skapar man lärmiljöer med stöd av internet där deltagarna känner sig aktiva och lär av varandra? Hur kan deltagare få stöd i sitt lärande just där och då behovet uppstår?
Ett exempel är det nationella projektet Mattecoach, där ärarstudenter handleder elever i matematik via internet. Forskargruppen ansvarar för forskning och utveckling, vilket inkluderar utveckling av en teknisk plattform och pedagogiska metoder  för handledning. Hrastinskis forskargrupp består av personer med olika bakgrund och såväl teknisk som pedagogisk kompetens. Gruppen samarbetar med exempelvis skolor, lärosäten, företag, myndigheter och kommuner.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams