Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Felix Ryde

Professor i experimentell astropartikelfysik

Om Felix Rydes forskningsområde:

Astropartikelfysik är en ny del av astrofysiken som bland annat studerar extrema miljöer i universum. Ett exempel på det som studeras är processer i samband med att svarta hål skapas, ett annat är egenskaperna hos materia runt så kallade neutronstjärnor och svarta hål.
Felix Ryde och hans forskargrupp undersöker framför allt »gamma-ray burst«. Dessa är korta blixtar av gammastrålning som härrör från kollapsögonblicket av mycket tunga stjärnor. Händelserna sker på mycket stora avstånd från oss, det vill säga när universum endast hade en bråkdel av sin nuvarande ålder. I samband med dessa stjärnors kollaps skickas kraftiga plasmastrålar ut som rör sig med hastigheter nära ljusets.

Rydes forskning har bidragit till förståelsen av dessa plasmastrålar och av uppkomsten av gammastrålningen i dem. Han har visat att blixtarna härrör från plasmastrålens fotosfär som ligger på ett avstånd av tio miljoner kilometer från det svarta hålet. Insikten har bland annat lett till en ökad förståelse av processerna i samband med stjärnkollapser. För att studera gammablixtarna används i huvudsak rymdteleskopet Fermi Gamma-ray Space Telescope som detekterar högenergetiska fotoner från rymden. Denna forskning leder till nya möjligheter att studera det tidiga universum och materia under extrema förhållanden.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams