Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Muhammet Toprak

Professor i materialkemi

Om Muhammet Topraks forskningsområde:

Utvecklingen av nya teknologier begränsas av tillgången på material och dess egenskaper. Därför är utvecklingen av nya material med nya egenskaper avgörande för framgångsrik innovation. Nanomaterial får allt fler intressanta tillämpningar. Via tekniker för anpassning av materialens storlek, morfologi och yta har det skapats nya möjligheter att skräddarsy nanomaterialens egenskaper.

Muhammet S. Topraks forskning inom området materialkemi omfattar design och tillverkning av oorganiska hybrid- och kompositmaterial i nanoskala. Fokus har främst legat på energi- och biomedicinrelaterade applikationer. Forskningen har bland annat resulterat i material och ytor med potential att öka energieffektiviteten i vissa system med 25–30 procent. Ett typiskt applikationsområde är utvecklingen av effektivare material för att ta tillvara spillvärme genom att använda termoelektriska material.

Topraks forskargrupp har använt materialkemins verktygslåda i utveckling av allt från nanomaterial för energilagring och energiomvandling, till smörjning/tribologi och biomedicinska material, exempelvis kontrastökning inom biologisk bildbehandling och läkemedelstillförsel. Fler energirelaterade applikationer kommer att studeras, tillsammans med utveckling av miljövänliga tekniker för nanomaterialtillverkning.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams