Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

John Cantwell

Profilbild av John Cantwell

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

FILOSOFI

Adress
TEKNIKRINGEN 76

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Beslutsteori (AK2014), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Beslutsteori (FAK3140), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Beslutsteori för yrkesverksamma (AK203V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Bioteknologins etik (AK2008), examinator | Kurswebb

Den hållbara forskaren (FAK3127), examinator | Kurswebb

Etik och hållbarhet (AK204V), examinator | Kurswebb

Fortsättningskurs i forskningsetik (AK2018), examinator | Kurswebb

Individual fördjupningsuppgift i filosofi (AK2012), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Introduktionskurs i forskningsetik (AK2017), examinator | Kurswebb

Introduktionskurs i forskningsetik (FAK3139), examinator | Kurswebb

Introduktionskurs i forskningsetik för doktorander (FAK3148), examinator | Kurswebb

Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik (FAK3012), lärare | Kurswebb

Riskfilosofi (AK2004), examinator | Kurswebb

Riskfilosofi för yrkesverksamma (AK205V), examinator | Kurswebb

Teknik och etik (AK2011), examinator | Kurswebb

Teknik och etik (FAK3133), examinator | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetodik (DA2205), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap (FAK3138), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik- och naturvetenskaplig inriktning (FAK3137), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) (AK2030), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpning inom bioteknik (CB1030), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) (AK2050), examinator | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) (AK2036), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) (AK2038), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och risk och säkerhet för byggnadsverk (AF2023), lärare | Kurswebb

Profilbild av John Cantwell

Publikationer

Publikationslista