Hoppa till huvudinnehållet

Viggo Kann

Profilbild av Viggo Kann

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

TEORETISK DATALOGI

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 5, PLAN 5

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är professor i datalogi (sedan 2000) och studierektor (sedan 1998 med avbrott 2012-2015) på avdelningen Teoretisk datalogi på skolan för elektroteknik och datavetenskap. En femtedel av min tid arbetar jag för institutionen för lärande på ITM-skolan, där jag bland annat ger kursen Utveckla lärandet med betygskriterier och koordinerar studierektorsnätverket, PA-nätverket, PriU-grupperna och storträffarna. Jag är kursledare för den programsammanhållande kursen och kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet. Jag forskar inom språkteknologi och datadidaktik på civilingenjörsprogrammet i datateknik. Mina projekt är för närvarande assistentutbildning, examinatorsutbildning och programsammanhållande kurser. Jag är också ordförande för KTHs språkkommitté.


Kurser

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (DD2350), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Etikmoment i introduktion till datalogi (DD1348), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot industriell ekonomi, avancerad nivå (DA235X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot maskininlärning, avancerad nivå (DA233X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå (DA236X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA231X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA239X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datateknik, avancerad nivå (DA250X), examinator | Kurswebb

Examinatorskap för kurser på KTH (LH221V), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning (DA1700), assistent | Kurswebb

Individuellt projekt i teoretisk datalogi (DD2467), assistent | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datalogi (DD2300), lärare, assistent | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datateknik (DD1390), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datateknik (DD1391), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Spelteori (SF2972), lärare | Kurswebb

Språkteknologi med introduktion till maskininlärning (DD1418), lärare | Kurswebb

Utveckla lärandet med betygskriterier (LH216V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Viggo Kann

Publikationer

Publikationslista