Studievägledning

Vänd dig till någon av studievägledarna om du vill diskutera din studiesituation.

Studievägledarna arbetar med uppföljning av studieresultat, informerar om regler och rutiner dels för uppflyttning till högre årskurser och dels vid olika val som görs under utbildningens gång. De ger även tips för bättre studieteknik samt upprättar individuella studieplaner om så behövs.

Det är också till din studievägledare du vänder dig till när det gäller studieuppehåll, studieavbrott eller tillgodoräknande.

Bokade samtal

Du bokar vägledningssamtal med din studievägledare enklast via e-post. Samtalen kan till exempel handla om:

  • Allmänt om studiesituationen
  • Studieplanering, individuell studieplan
  • Kursval
  • Identifiera behov, intressen och förutsättningar
  • Studieuppehåll/studieavbrott

Förbered dig innan vägledningssamtalet

Vanligast är att samtalet tar 30-45 minuter. För att du ska få ut så mycket som möjligt av samtalet, tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid.

Om samtalet handlar om individuell studieplanering är det bra om du själv så gott du kan funderar igenom hur du skulle vilja studera. Om samtalet handlar om vad du ska välja efter basår/basterminsstudierna förbered dig genom att ta del av den information som finns på webbsidor och kataloger.

OBS! I början på varje termin och innan val- och ansökningstiderna är det många som söker upp studievägledarna. Gör därför en bokning i god tid.

Kontakt

Tekniskt basår 60 hp och bastermin 30 hp
Teknik och ekonomi, öppen ingång 180 hp
Studenter med oavslutad bastermin 35 hp

(För svenska studenter)
Medicinsk teknik 300 hp
Medicinsk teknik 180 hp
Medicinsk Informatik 180 hp (kandidat)
Medical engineering 120 hp (master)
Ergonomi och människa, teknik och organisation 60 hp (mag)
Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling 60 hp (mag)

Datateknik 180 hp
Elektroteknik 180 hp

(For international students)
Medical engineering 120 hp (master)

Till sidans topp