Till innehåll på sidan

Courses

The two-year master's programme in Sustainable Technology consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2022.

Year 1

*Minst tre av de villkorligt valfria kurserna måsta väljas i åk 1.

*Totalt under år ett och två skall minst 37,5hp villkorligt valfria kurser ingå varav en av kurserna AL2608, AL2142 eller AL2161.

*För CENMI gäller att en (1) av de villkorligt valfria kurserna AL2134, AL2115, AL2608 måste läsas.

*För mappade civilingenjörsprogram (CENMI, CMAST) gäller: I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplan i respektive civilingenjörsprogram. 

Mandatory courses

Year 2

Kurslista för åk2 är preliminär och kan ändringar förekomma till nästa läsår.

*Minst tre av de villkorligt valfria kurserna måsta väljas i åk 1.

*Totalt under år ett och två skall minst 37,5hp villkorligt valfria kurser ingå varav en av kurserna AL2608, AL2142 eller AL2161.

*För CENMI gäller även att en (1) av de villkorligt valfria kurserna AL2134, AL2115, AL2608 måste läsas.

*För mappade civilingenjörsprogram (CENMI, CMAST) gäller: I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplan i respektive civilingenjörsprogram. 

Mandatory courses

Read more

MSc Sustainable Technology