Till innehåll på sidan

Elektroteknik och datavetenskap

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Bild på stad

Skolan för elektroteknik och datavetenskap startades 1 januari 2018 och är resultatet av en sammanslagning av tre verksamheter: skolan för elektro- och systemteknik, skolan för datavetenskap och kommunikation samt skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Vi finns på KTH:s campus i Kista och centralt på KTH:s campus på Valhallavägen.

Forskning

Forskningen som bedrivs på skolan är internationellt framstående och hamnar högt på rankinglistor inom sitt område. Skolan består av 16 avdelningar och flertalet kompetenscentran. Totalt har skolan närmare 200 fakultet, 230 forskande och undervisande personal samt 360 doktorander.

Våra avdelningar är:

På skolan finns flera kompetenscentran som stärker arbetet med samverkan mot industri och akademi. 

Centran kopplade till skolans verksamhet

Utbildning

På grundnivå ansvarar skolan för fem civilingenjörsutbildningar, tre högskoleingenjörsprogram samt en engelskspråkig kandidatutbildning inom informations- och kommunikationsteknik. På avancerad nivå ansvarar vi för 16 masterprogram som ges på engelska. Skolan har även ett stort antal doktorander (fler än 350) som går på något av våra fyra program på forskarnivå. 

Totalt finns 4400 studenter registrerade på våra utbildningar. 

Läs om våra utbildningar

Samverkan

Skolan samarbetar strategiskt med flera större företag och organisationer, bland andra ABB, SAAB, Ericsson och Svenska kraftnät. Bland vår fakultet finns flera adjungerade professorer.

Läs om vårt arbete med samverkan

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2022-03-25