Till innehåll på sidan

Kontakta institutionerna

Under skolan finns sju institutioner där skolans utbildningsverksamhet och forskning finns. Sex av dessa är lokaliserade vid KTH Campus och en vid KTH Södertälje.

Energiteknik (EGI)

EGI's webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutb.
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Energisystem
Enhetschef Kraft- och värmeteknologi
Enhetschef Tillämpad termodynamik
Centrumföreståndare KTH Live-In Lab

Hållbar produktionsutveckling (HPU)

HPU's webbplats

​​​​​​​service-hpu@kth.se

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Verksamhetscontroller
Centrumföreståndare Leancentrum

Industriell ekonomi och organisation (INDEK)

INDEKs webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutb.
Doktorsprogramansvarig
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Redovisning, finansiering & förändring
Enhetschef Management & teknologi
Enhetschef Hållbarhet, industriell dynamik & entreprenörskap

Industriell produktion (IIP)

IIP's webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller ​​​​​​​​​​​​​​ 
Enhetschef för Tillverkning och Mätsystem
Enhetschef för Digitial Smart Produktion
Enhetschef för Hållbara Produktionssystem
Centrumföreståndare XPRES
Centrumföreståndare DMMS

Lärande

Lärandes webbplats ​​​​​​​

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor
Verksamhetscontroller
Enhetschef Digitalt lärande
Enhetschef Lärande i STEM
Enhetschef Språk och Kommunikation
Föreståndare Vetenskapens Hus

Maskinkonstruktion (MMK)

MMK's webbplats ​​​​​​​

ledning@md.kth.se ​​​​​​​ ​​​​​​​

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Integrerad produktutveckling och design
Enhetschef Förbränningsmotorteknik
Enhetschef Mekatronik och inbyggda styrsystem
Enhetschef System- och komponentdesign
Centrumföreståndare CCGEx
Centrumföreståndare ICES
Centrumföreståndare ITRL
Centrumföreståndare TECoSA 
Föreståndare Prototypcenter

Materialvetenskap (MSE)

MSE's webbplats ​​​​​​​

inst@mse.kth.se

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Egenskaper
Enhetschef Processer
Enhetschef Strukturer
Centrumföreståndare Hero-M
Centrumföreståndare CeXs ​​​​​​​
Centrumföreståndare MMD
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-08-06