Kontakta institutionerna

Under skolan finns sju institutioner där skolans utbildningsverksamhet och forskning finns. Sex av dessa är lokaliserade vid KTH Campus och en vid KTH Södertälje.

Energiteknik (EGI)

EGI's webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutb.
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Energisystem
Enhetschef Kraft- och värmeteknologi
Enhetschef Tillämpad termodynamik
Centrumföreståndare KTH Live-In Lab

Hållbar produktionsutveckling (HPU)

HPU's webbplats

​​​​​​​service-hpu@kth.se

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Verksamhetscontroller

Industriell ekonomi och organisation (INDEK)

INDEKs webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutb.
Doktorsprogramansvarig
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller

Industriell produktion (IIP)

IIP's webbplats ​​​​​​​

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller ​​​​​​​ 

Lärande

Lärandes webbplats ​​​​​​​

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor
Verksamhetscontroller

Maskinkonstruktion (MMK)

MMK's webbplats ​​​​​​​

ledning@md.kth.se ​​​​​​​ ​​​​​​​

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller

Materialvetenskap (MSE)

MSE's webbplats ​​​​​​​

inst@mse.kth.se

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Egenskaper
Enhetschef Processer
Enhetschef Strukturer
Centrumföreståndare Hero-M
Centrumföreståndare CeXs ​​​​​​​
Centrumföreståndare MMD
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-06-22