Kontakta institutionerna

Under skolan finns sju institutioner där skolans utbildningsverksamhet och forskning finns. Sex av dessa är lokaliserade vid KTH Campus och en vid KTH Södertälje.

Energiteknik

Prefekt
Studierektor grundutb.
Forskarutb. ansvarig
Verksamhetscontroller

Hållbar produktionsutveckling

Prefekt
Studierektor grundutbildning
Verksamhetscontroller

Industriell ekonomi och organisation

Prefekt
Studierektor grundutb.
Forskarutb. ansvarig
Verksamhetscontroller

Industriell produktion

Prefekt
Studierektor grundutbildning
Forskarutbildningsansvarig
Verksamhetscontroller

Lärande

Prefekt
Studierektor
Verksamhetscontroller

Maskinkonstruktion

Prefekt
Studierektor grundutbildning
Forskarutbildningsansvarig
Verksamhetscontroller

Materialvetenskap

Prefekt
Studierektor grundutbildning
Forskarutbildningsansvarig
Verksamhetscontroller
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-07-31