Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Helena Lennholm

Profilbild av Helena Lennholm

Universitetsadjunkt

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
BRINELLVÄGEN 68
Rum

Om mig

Jag undervisar på olika kurser inom KTH's lärarutbildning och bedriver forskning inom Teknikens och Naturvetenskapens didaktik. Jag arbetar också som docent på inst. för Fiber- och Polymerteknologi, avd. Träkemi och massateknik.

Se detaljer i den engelska versionen av sidan.


Kurser

Att handleda VFU-studenter (LT1029), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Att handleda VFU-studenter, fortsättningskurs (LT1058), lärare, kursansvarig | Kurswebb

Biofibrernas kemi (KF2460), assistent | Kurswebb

Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå (LT201X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete i ämnesdidaktik, grundnivå (LT101X), examinator, assistent | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Handledning och examination av examensarbete på grund och avancerad nivå (LH219V), lärare | Kurswebb

Lärande och undervisning i teknik, del 2 (LT2045), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Materialens kemi och egenskaper (KF1165), assistent | Kurswebb

Programintegrerande kurs (LT1040), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 1 (LT1041), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 2 (LT1042), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 3 (LT1043), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Rymden och hållbar utveckling (LT1047), kursansvarig | Kurswebb

Sociala relationer, ledarskap och kommunikation (LT1046), lärare, kursansvarig | Kurswebb

Teknik för lärare i åk 7-9 (LL137U), lärare | Kurswebb

Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap (LT2032), examinator | Kurswebb

Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv (LT1014), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Utvecklingsarbete inom teknikens ämnesdidaktik (LT2046), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1013), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1045), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2013), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2043), lärare, kursansvarig | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik (LT2033), lärare | Kurswebb

Ämnesdidaktik (LT1017), lärare | Kurswebb

Ämnesdidaktik teknik (LT1052), assistent | Kurswebb

Ämnesdidaktik: Lärande och undervisning i teknik, del 1 (LT2044), kursansvarig, lärare | Kurswebb