News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2014
One person like the post
Teacher Viggo Kann posted 7 May 2014
 
April 2014
Teacher Viggo Kann posted 23 April 2014
 
Scheduling staff created event 5 November 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff edited 20 December 2013

[u'CDATE_3', u'CDATE_INT_3', u'CDATE_JAP_3', u'CDATE_KIN_3']

Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 7 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher commented 16 April 2014

Information från SVL och Viggo inför årskurs 4.
Information om uppflyttning, masterval, kursval, kandidatexamen mm.

Teacher Viggo Kann edited 16 April 2014

Information för årskurs 3

Information från SVL och Viggo inför årskurs 4.Information om uppflyttning, masterval, kursval, kandidatexamen mm.¶

 
March 2014
under prosam11

Teacher Viggo Kann created page 23 March 2014

 
January 2014
Teacher Viggo Kann posted 20 January 2014
 

Teacher Viggo Kann created page 20 January 2014

 
Scheduling staff created event 5 November 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff edited 20 December 2013

[u'CDATE_3', u'CDATE_INT_3', u'CDATE_JAP_3', u'CDATE_KIN_3']

Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 7 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Viggo Kann edited 23 January 2014

Individuella kvartssamtal med mentorn inför mastervalet.¶

 
Scheduling staff created event 5 November 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff edited 20 December 2013

[u'CDATE_2', u'CDATE_3', u'CDATE_INT_2', u'CDATE_INT_3', u'CDATE_JAP_2', u'CDATE_JAP_3', u'CDATE_KIN_2', u'CDATE_KIN_3']

Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 7 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Viggo Kann edited 11 April 2014

Information som börjar 8.00

Alla masterprogramsansvariga berättar om sina program. OBS! Informationen börjar 8.00, alltså utan kvart!¶

 
Scheduling staff created event 6 November 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff edited 20 December 2013

[u'CDATE_1', u'CDATE_2', u'CDATE_INT_1', u'CDATE_INT_2', u'CDATE_INT_3', u'CDATE_JAP_1', u'CDATE_JAP_2', u'CDATE_JAP_3', u'CDATE_KIN_1', u'CDATE_KIN_2', u'CDATE_KIN_3']

Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 7 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

 
Scheduling staff created event 6 November 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff edited 20 December 2013

[u'CDATE_1', u'CDATE_2', u'CDATE_3', u'CDATE_INT_1', u'CDATE_INT_2', u'CDATE_INT_3', u'CDATE_JAP_1', u'CDATE_JAP_2', u'CDATE_JAP_3', u'CDATE_KIN_1', u'CDATE_KIN_2', u'CDATE_KIN_3']

Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 7 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

 
Feedback News